Cytaty
Teksty o małżeństwie (47 cytatów)

4

Wszyscy mężowie są nudni [...]. Żadna kobieta mająca, co nieco oleju w głowie nie wychodzi za mąż, żeby ją ktoś zabawiał, tylko żeby ją utrzymywał.

Tematy
3

Dobre małżeństwo jest jak rzadkie zwierzę - trudno je spotkać, a wszytko to dlatego, że ludzie nieustannie się zmieniają.

2

Najlepsze, co może się trafić w małżeństwie, to zostać wdową.

Tematy
2

W każdym małżeństwie to nie droga jest trudna, lecz trudności są drogą.

Tematy
2

Małżeństwo i rodzina są tylko i wyłącznie tym, co sami z nich czynimy.

Miasto cieni, 1954, Rozdział 22
Tematy
1

Nic nie przyczyniało się więcej do wzajemnego przywiązania, jak możność rozwodu. Mąż i żona skłonni byli znosić cierpliwie domowe utrapienia, wiedząc, iż w ich mocy jest położyć im koniec. Często dzierżyli w dłoni tę możność całe życie, nie czyniąc z niej użytku, jedynie dzięki świadomości, że mogliby to uczynić.

List CXVI. Usbek do tegoż
Tematy
1

[...] bo małżeństwo jest aresztem, który trwa nieraz całe życie i kosztuje moc pieniędzy.

Sardynki tańsze
Tematy
1

Każde małżeństwo przypomina trzy zakony: na początku franciszkanów, radosnych, zapatrzonych w przyrodę; z czasem - mocnych w słowach i argumentowaniu dominikanów; po latach już tylko kamedułów, przestrzegających reguły milczenia.

1

[...] kochać można tylko całkowicie i każdy chce człowieka w całości dla siebie, rodzina, małżonek, ukochany, wszyscy.

Tematy
1

Miłość - mijająca choroba duszy, która jest uleczalna albo poprzez małżeństwo, albo poprzez oddalenie pacjenta od wpływów, które wywołały chorobę.

Tematy
1

Każdy, kto się żeni, wyrzeka się czegoś.

Everyone who is getting married, is complaining oneself of something.

Tematy
0

Są mężczyźni, którzy żenią się jedynie dlatego, że się boją sami spać.

Tematy
0

Prędzej rzucę się pod pociąg.

zapytana, czy ponownie wyjdzie za mąż

Tematy

Przejdź do strony
Więcej treści znajdziesz na pozostałych stronach

Cytaty o małżeństwie
Opis tematu

Związek ten, zazwyczaj mężczyzny i kobiety, zatwierdzony prawnie i społecznie, regulowany zasadami, obyczajami, przekonaniami i postawami, określającymi prawa i obowiązki małżonków oraz status ich możliwego potomstwa, przez wieki przybierał wiele form.

Małżeństwo jest zazwyczaj potwierdzone przez ślub uznający jego strony za małżonków oraz niesie za sobą skutki prawne określone prawem małżeńskim. Choć cywilizacji zachodniej ugruntowane jest małżeństwo monogamiczne, tradycyjne znaczenie małżeństwa w zasięgu niektórych kultur czy religii obejmowało bądź nadal obejmuje również poligynię, a niektóre grupy etniczne uznają poliandrię. Małżeństwu powszechnie przypisuje się rolę założycielską wobec rodziny, co zazwyczaj wiąże się z opieką nad dziećmi, ich wychowaniem i socjalizacją.

Jedna z hipotez omawiających etymologię słowa "małżeństwo" w języku polskim wskazuje, że wywodzi się od słowa małżonka, ściślej – od wcześniej już używanego wyrazu małżona o znaczeniu "żona pojęta uroczyście na mal", w którym mal- wywodzi się od starogermańskiego māl lub mahal oznaczającego "umowę, kontrakt". Drugi człon – žona – ma już charakter słowiański.