Cytaty
Teksty o malarstwie (7 cytatów)

2

Spośród setek obrazów można rozpoznać moje, moim celem było nie kopiować, a stworzyć nowy styl.

Tematy
0

Każde bóstwo tworzy na podobieństwo własne. Tak samo jest z malarzami. I tylko fotografowie fabrykują reprodukcje natury.

Tematy
0

Reklamy są malarstwem naskalnym XX wieku.

Os anúncios são a arte da caverna do vigésimo século.

Ads are the cave art of the twentieth century.

Рекламные объявления — это наскальные рисунки ХХ века.

Η διαφήμιση είναι η μεγαλύτερη μορφή τέχνης του 20ού αιώνα.

Tematy
0

Malarstwo: przedstawianie w dwóch wymiarach rzeczy zupełnie nieciekawych nawet w trzech wymiarach.

Tematy
0

[...] każdy portret malowany z przejęciem jest portretem artysty, nie zaś modela. Model jest tylko pobudką, okazją. Nie jego, ale raczej siebie samego malarz ujawnia na płótnie.

0

Gdy maluję - szemrze ocean. Inni malarze pluskają się w wodzie fryzejskiej.

Tematy
0

Maluje się tylko po to, aby oszukać oczy.

Tematy

Cytaty o malarstwie
Opis tematu

Dzieła sztuki dzielą się na przedstawiające i nieprzedstawiające (abstrakcyjne).

Malarstwo dzieli się ze względu na szereg kryteriów. historia sztuki. ikona.

ikonostas. kanon.