Cytaty
Teksty o mądrości (75 cytatów)

14

Najbardziej charakterystyczną cechą dzieciństwa nie jest łatwość, z jaką marzenia mieszają się z jawą, lecz całkowite wyobcowanie. Nie istnieją słowa, które mogłyby opisać mroczne lęki i przeżycia dziecka. Mądre dziecko zdaje sobie z tego sprawę i zgadza się na związane z tym konsekwencje. Z chwilą kiedy zaczyna sporządzać dokładny bilans zysków i strat, przestaje być dzieckiem.

Tematy
14

Mądra kobieta ma miliony naturalnych wrogów: wszystkich głupich mężczyzn.

Tematy
6

Nauka jest przeciwstawna mądrości, mądrość bowiem nie dąży do władzy, ale do większego zbliżenia się i tym samym lepszego zrozumienia świata otaczającego, wczucia się w jego tajemny rytm.

Tematy
6

Mężczyźni wolą kobiety ładne niż mądre, ponieważ łatwiej im przychodzi patrzenie niż myślenie.

Tematy
5

Głupota pcha do przodu, by być widoczną. Mądrość zostaje w tyle, by widzieć.

Tematy
2

Masz za sobą znaczny odcinek drogi ku mądrości, [...]. Mędrzec zawsze jest radosny.

Tematy
2

[...] czasem wydaje mi się, że jedyna mądrość, jaka zostaje nam z życia, to przerażenie życiem.

Tematy
2

Głupota zawsze jest w domu, mądrość - ciągle w drodze.

Tematy
1

Mądrość jest zawsze święta... Świętość jest zawsze mądra...

Tematy
1

Znacznie trudniej jest sądzić siebie niż bliźniego. Jeśli potrafisz dobrze siebie osądzić, będziesz mądry.

Tematy
1

Obserwując macierzyńskie zachowanie się zwierząt, niejednokrotnie nie można oprzeć się wrażeniu, że jest ono znacznie mądrzejsze niż ludzkie.

Tematy
0

Studiowałem wielu filozofów i wiele kotów. Mądrość kotów jest nieskończenie większa.

Tematy
0

Głupota jest mniej gęsta niż mądrość. Dlatego jest zawsze na wierzchu.

Tematy

Przejdź do strony
Więcej treści znajdziesz na pozostałych stronach

Cytaty o mądrości
Opis tematu

W tym sensie można np. mówić o mądrości nauczyciela, który wykorzystując swoją wiedzę pedagogiczną radzi sobie z kształceniem niesfornego ucznia, czy mądrości szefowej, która w oparciu o posiadaną wiedzę fachową i praktyczną znajomość stosunków międzyludzkich skutecznie zarządza wieloosobowym personelem.

2. W głębszym sensie, często stosowanym w różnych religiach, mądrość oznacza zdolność do działania nacechowanego głębokim, emocjonalnym zaangażowaniem, zwiększającego w długiej perspektywie czasowej nie tylko dobro własne, ale też dobro ogólne. W tym sensie używa się tego terminu w takich zwrotach jak np. mądrość życiowa, czy mądrość rodzicielska.

W obu tych znaczeniach mądrość wymaga nie tylko samej wiedzy, lecz także szeregu predyspozycji psychicznych, ale też duchowych i etycznych, takich jak. umiejętność oceniania spraw z jak najszerszej i możliwie jak najbardziej obiektywnej perspektywy;.