50 cytatów

Cytaty
Teksty o losie

[...] każdy ma własne życie i własny rozum. I jeszcze do tego własny los, którego nie można przewidzieć. Tak naprawdę, to nikt nie wie co jest dla niego dobre, a co złe.

Tematy

Los zwierząt jest dla mnie ważniejszy niż strach przed ośmieszeniem. Los zwierząt jest nierozerwalnie związany z losem człowieka.

Tematy

Każdy pies, któremu nadasz imię i którego przyprowadzisz do domu, kiedyś umrze. Ten okropny i niedający się uniknąć fakt jest częścią losu, który zgotowaliśmy sobie, wprowadzając psy do naszego życia.

Oczami psa
Wewnątrz psa Psia starość (o kalectwie i śmierci)
Tematy

Świadomość, co prawda, zawsze przychodzi poniewczasie, niezależnie od wieku. Na tym polega nasz ludzki los, że zawsze poniewczasie. Zawsze już po wszystkim. Bo też świadomość jest naszym losem, nie życie. Czy życie nasze było warte życia, czy niekoniecznie, niekoniecznie, rozstrzyga dopiero los. Życie jest tym, co się toczy bez związku, bez celu, dzień za dniem, najczęściej z woli przypadku, jako że skoro jesteśmy, musimy być. Los natomiast ustanowił człowiek jako rodzaj uznania dla życia.

Tematy

To, co nazywamy „siłą ducha”, jest po prostu odwagą niewyobrażania sobie własnego losu inaczej.

Tematy

Mamy w sobie coś z losu jabłek. Ledwo dojrzewamy już musimy spaść.

Tematy

Jest to zwykły los nowych prawd, że powstają jako herezje, a kończą się jako przesądy.

Tematy

[...] talent nie znaczy to samo co geniusz i [...] nawet jeśli szczęśliwy los się od ciebie odwróci i wszystko runie, talent nie straci swej szlachetniejszej, lepszej natury.

Tematy

Pokornie przyjąć los, jaki się nastręczy, raz na zawsze, i stłamsić w sobie wszystko, zrzec się wszystkiego prawa do działania, życia i miłości!

Nie to, co przeżywamy, ale jak odczuwamy to, co przeżywamy, stanowi o naszym losie.

Osiągnąwszy pewien wiek, mężczyźni trzymają się swego miejsca; skłonni są wierzyć, że nawet w nieszczęściu jakoś pogodzą się ze swym losem.

Ian McEwan Ian McEwan Dziecko w czasie
Strona 68 Rozdział 3
Tematy

[...] los to wyznaczona ci z mocy grobów przestrzeń.

Przejdź do strony
Więcej treści znajdziesz na pozostałych stronach

Cytaty o losie
Opis tematu

losowość.