Cytaty
Teksty o łasce (7 cytatów)

13

Bo słowa to wielka łaska. Cóż ma tak naprawdę człowiek prócz słów dane?

I tak nas wszystkich czeka kiedyś wieczne milczenie, to się jeszcze namilczymy. Może przyjdzie nam ściany z bólu drapać za najmarniejszym słowem. I każdego słowa nie wypowiedzianego na tym świecie do siebie będziemy jak grzechów żałować. Tylko, że będzie za późno. A ileż takich słów nie wypowiedzianych zostaje w każdym człowieku i umiera razem z nim, i gnije z nim, i ani mu potem w cierpieniu nie służy, ani w pamięci.

To po co jeszcze sami sobie zadajemy milczenie?

Tematy
1

Łaską dla człowieka winno być przerwanie istnienia.

Tematy
0

[...] łaska rzadko ma sens dla tych, którzy patrzą z zewnątrz.

Słowo wstępne, strona 11
Tematy
0

Konformizm jest tym, co imituje stan łaski.

0

Świat jest jednością, a zarazem jest tak różnorodny, piękno możliwe jest tylko w przemijaniu, łaski zaznać może tylko grzesznik [...].

Tematy
0

Dawniej żądałem od ludzi więcej niż mogą dać: ciągłej przyjaźni, nieustannego wzruszenia. Dziś umiem od nich żądać mniej, niż mogą dać: towarzystwa bez frazesów. I ich wzruszenie, ich przyjaźń, ich szlachetne gesty zachowują w moich oczach całą wartość cudu: są łaską.

Tematy

Cytaty o łasce
Opis tematu

W języku potocznym przez łaskę rozumie się wyświadczenie komuś przysługi, dobry czyn, którego nie miało się obowiązku spełnić.

Dział teologii dogmatycznej, którego przedmiotem jest łaska nazywa się charytologią. Łaska jest uczestnictwem w wewnętrznym życiu Trójcy Świętej. Jest darem danym darmo z inicjatywy Boga.

Ma charakter nadprzyrodzony. Przerasta rozum, siłę i wolę człowieka.