Cytaty
Teksty o kulturze (26 cytatów)

2

Jakżeż pozbawione sensu jest wszystko, co kiedykolwiek zostało napisane, uczynione, pomyślane, jeśli coś podobnego jest możliwe. Widocznie wszystko było skłamane i puste, jeśli kultura wielu tysięcy lat nie zdołała temu zapobiec, przelaniu tych strumieni krwi, istnieniu setek, tysięcy tych więzień udręki. Dopiero lazaret pokazuje, czym jest wojna.

Erst das Lazarett zeigt, was Krieg ist.

Tematy
2

Nie wolno nam tolerować kultury zbędnego. Nikt nie jest zbędny. Wszyscy jesteśmy braćmi.

Tematy
1

Ludzie stali się tak kulturalni, że bili się o książki.

Tematy
1

Kultura to cienka warstwa, nawet deszcz może ją zmyć.

Tematy
0

Obecność Polaków w Antarktyce postawi nas w rzędzie państw kulturalnych.

Tematy
0

Nie chcę deprecjonować innych dziedzin kultury, ale muzyka zawsze była dużo łatwiejsza i bardziej interakcyjna, niż na przykład film. Podczas koncertu w pełni uczestniczysz w tym, co chce przekazać artysta.

Tematy
0

Chociaż własność prywatna uważana jest za kategorię naturalną i uniwersalną, w rzeczywistości, biorąc pod uwagę całość ludzkiej historii (z prehistorią włącznie), a zwłaszcza kultury pozaeuropejskie, dla których ekonomia nie stanowi najważniejszej rzeczy w życiu, okazuje się ona raczej wyjątkiem niż regułą.

Tematy
0

Co może powiedzieć ludzkość dziś, ta ludzkość, która chce dowieść postępu kultury, a XX wiek postawić znacznie wyżej od wieków przeszłych. Czy w ogóle my, ludzie XX wieku, możemy spojrzeć w twarze tych, co żyli kiedyś i – śmieszna rzecz – dowodzić naszej wyższości, kiedy za naszych czasów zbrojna masa niszczy nie wrogie sobie wojsko, lecz całe narody, bezbronne społeczeństwa, stosując najnowsze zdobycze techniki. Postęp cywilizacji – tak! lecz postęp kultury? – śmieszne. Zabrnęliśmy, kochani moi, straszliwie. Przerażająca rzecz, nie ma na to słów! Chciałem powiedzieć: zezwierzęcenie… lecz nie! Jesteśmy od zwierząt o całe piekło gorsi!

fragment raportu Witolda Pileckiego z 1945 z pobytu w obozie koncentracyjnym KL Auschwitz-Birkenau

Tematy
0

[...] kultura to zbiór tabu, albo inaczej – kultura bez tabu jest kwadratowym kołem.

0

Wolno nam, gdy jest powód, mówić o zmarłym źle, ale gdy się przyzwyczaimy wszyscy do tego, że ich materialne szczątki są jak kamień przydrożny, bezosobowe, rzeczowe, bez żadnego odniesienia do naszego życia duchowego, choćby czasem mogły się przydać, grozi nam, że również żyjących będziemy traktować jako przedmioty wymienialne. I to byłby kres naszej kultury.

Tematy
0

Marną opinie o kulturze ma ten, kto sądzi, że polega ona na zapamiętywaniu formułek.

Tematy
0

Wraz z odwróceniem się Kościoła i kultury w ogóle od bogów reprezentujących boski element energii płciowej - Pana, Dionizosa, Hermesa, Dzikusa - my, mężczyźni, straciliśmy bardzo dużo.

Tematy
0

Kultura wyzwala ciało od zniewolenia pracą i usposabia go do kontemplacji.

Tematy

Przejdź do strony
Więcej treści znajdziesz na pozostałych stronach

Cytaty o kulturze
Opis tematu

Najczęściej rozumiana jest jako całokształt duchowego i materialnego dorobku społeczeństwa.

Bywa utożsamiana z cywilizacją. Również charakterystyczne dla danego społeczeństwa wzory postępowania, także to, co w zachowaniu ludzkim jest wyuczone, w odróżnieniu od tego, co jest biologicznie odziedziczone. Całość wiedzy na temat kultury próbuje badać dziedzina wiedzy, jaką jest kulturoznawstwo, jednak także na poszczególnych aspektach kultury uwagę skupiają: filozofia kultury, historia kultury materialnej, antropologia kulturowa, socjologia kultury, etnografia czy memetyka.

W nauce, inaczej niż w języku potocznym, termin „kultura” nie ma charakteru wartościującego. kultura materialna: wytwory człowieka, technika i umiejętności praktyczne.