Cytaty
Teksty o Kościele (12 cytatów)

1

„Wszystkie ulice we wszystkich miastach nieuchronnie prowadzą do kościoła albo na cmentarz”.

Tematy
0

Niektórzy chodzą do kościoła w nadziei, że Bóg sprawdza obecność.

Tematy
0

Socjalizm bez nadziei jest jak Kościół bez wiary.

Sozialismus ohne Hoffnung ist wie Kirche ohne Glauben.

Tematy
0

Chcę, byście poszli na ulice robić raban. Chcę rabanu w waszych diecezjach. Chcę, żeby Kościół wyszedł na ulice. Żeby odrzucił ziemską powłokę, wygodę, klerykalizm, żebyśmy przestali zasklepiać się w sobie.

do młodych, podczas Światowych Dni Młodzieży w Brazylii

Tematy
0

Kościół śpiewa, gdyż sama mowa nie wystarczałaby dla modlitwy.

Tematy
0

Czcigodny i Umiłowany Księże Prymasie! Pozwól, że powiem po prostu, co myślę. Nie byłoby na Stolicy Piotrowej tego Papieża-Polaka, który dziś pełen bojaźni Bożej, ale i pełen ufności rozpoczyna nowy pontyfikat, gdyby nie było Twojej wiary, nie cofającej się przed więzieniem i cierpieniem, Twojej heroicznej nadziei, Twego zawierzenia bez reszty Matce Kościoła, gdyby nie było Jasnej Góry i tego całego okresu dziejów Kościoła w Ojczyźnie naszej, które związane są z Twoim biskupim i prymasowskim posługiwaniem.

Tematy
0

Wraz z odwróceniem się Kościoła i kultury w ogóle od bogów reprezentujących boski element energii płciowej - Pana, Dionizosa, Hermesa, Dzikusa - my, mężczyźni, straciliśmy bardzo dużo.

Tematy
0

Kościół nigdy nie uważał człowieka za świętego, za zasługę zreformowania finansów, prawa karnego lub sądownictwa.

Tematy
0

Poezja Słowackiego jest to kościół bez Boga.

Tematy
0

Kościół rzymski nie był bez ciężkiej winy. Jeśli istnieje w ogóle jakaś dialektyka historii, to w jej świetle można by zaryzykować pogląd, że naród niemiecki wziął na siebie wykonanie tej zbrodni, która się przewijała przez stulecia w brudnych, złych snach chrześcijańskiej Europy.

Tematy
0

Armia, małżeństwo, kościół i bank: oto czterech Jeźdźców Apokalipsy.

Trzymać fason, 1953, Rozdział 13
Tematy
0

Nie sposób zaprzeczyć, że współczesny Kościół czyni wiele dobrego dla skołatanego dzisiejszego świata, ale w historii Kościoła jest niejedna karta kłamstwa i przemocy.

Tematy

Cytaty o Kościele
Opis tematu

kościół – budynek przeznaczony dla celów kultu Kościoła katolickiego.

Kościół – religijna organizacja wyznawców i ich duchowieństwa. Kościół – w teologii chrześcijańskiej: wspólnota wierzących założona przez Jezusa Chrystusa, stanowiąca Lud Boży, Ciało Chrystusa i Świątynię Ducha Świętego. Inne.

Kościół – formacja skalna w Wąwozie Kraków w polskich Tatrach Zachodnich. Kościoły – dwie turnie w Pośredniej Grani w słowackich Tatrach Wysokich.