31 cytatów

Cytaty
Teksty o końcu (31 cytatów)

2

Nie liczą się początki, o ile koniec jest dobry.

Tematy
1

Nic nie przyczyniało się więcej do wzajemnego przywiązania, jak możność rozwodu. Mąż i żona skłonni byli znosić cierpliwie domowe utrapienia, wiedząc, iż w ich mocy jest położyć im koniec. Często dzierżyli w dłoni tę możność całe życie, nie czyniąc z niej użytku, jedynie dzięki świadomości, że mogliby to uczynić.

List CXVI. Usbek do tegoż
Tematy
1

Całe istnienie to nieustanny koniec.

Tematy
1

Można wiedzieć, dokąd droga prowadzi, a nie mieć pojęcia, co jest na jej końcu.

Tematy
0

Jutro będzie nowy, długi dzień. Twój własny, od początku do końca. To przecież bardzo przyjemna myśl.

Tematy
0

W dzisiejszych czasach samobójstwo stało się jednym ze sposobów kończenia kariery.

I. Mathieu, Rozdział 1
Tematy
0

[...] zło będzie trwało tak długo, aż złe zakończenie wyda się błogosławieństwem.

Osiem, strona 95
Tematy
0

Początek świadomego życia był końcem iluzji, iluzji niebycia, erupcją realności.

Jeden, strona 11
Tematy
0

Każda przebyta do końca droga prowadzi dokładnie donikąd. Wdrap się na górę tylko tyle, by sprawdzić, że jest górą. Nie zobaczysz góry z jej szczytu.

Any road followed precisely to its end leads precisely nowhere. Climb the mountain just a little bit to test that it's a mountain. From the top of the mountain, you cannot see the mountain.

Tematy
0

O tak niewiele prosiliśmy: niech na świecie będzie jeden człowiek, który przeżyje życie od początku do końca, nie wiedząc nic o wojnie.

Tematy
0

Pornografia jest dorosłą wersją bajek dla dzieci. Jest w niej jakaś podnosząca na duchu powtarzalność. Żaden pornograficzny film nie kończy się źle.

Tematy
0

[...] ale ja jestem tylko prostym człowiekiem, który utracił swój świat i jest w trakcie odnajdywania nowego świata. Jest to bolesna droga i daleko jeszcze do jej końca.

0

Gdy filozof dojdzie do końca drogi do mądrości, dowiaduje się rzeczy, jakie ludzie prości i mądrzy wiedzieli od zawsze.

Tematy

Przejdź do strony
Więcej treści znajdziesz na pozostałych stronach

Cytaty o końcu
Opis tematu

Koniec – wieś w woj.

kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Lubraniec. Części miast.

Koniec – część miasta Działoszyn. Koniec – część miasta Libiąż.