Cytaty
Teksty o konfliktach (5 cytatów)

0

Gatunek ludzki jest jedynym, który ma trudności z postrzeganiem siebie jako gatunku. Kot zdaje się nie mieć żadnego problemu z tym, że jest kotem; to całkiem proste. Koty nie mają najwyraźniej żadnych kompleksów, wahań, wewnętrznych konfliktów ani nie okazują najmniejszych oznak tego, że wolałyby raczej być psami.

Tematy
0

Nie każdy wewnętrzny konflikt musi mieć automatycznie podłoże neurotyczne; wiele sprzeczności, jakie odczuwamy, to zdrowe, normalne zjawisko.

Część druga: Podstawy logoterapii, Nerwice noogenne, strona 155
Tematy
0

Utrzymane w określonych granicach konflikty są błogosławieństwem w stosunkach męsko-damskich.

0

Zasadniczym źródłem aktualnego konfliktu między sferą religii a sferą nauki jest doktryna osobowego Boga.

Tematy
0

Tak długo jak długo istnieją armie, każdy poważniejszy konflikt będzie prowadził do wojny. Pacyfizm, który nie przeciwstawia się aktywnie zbrojeniom, jest i w dalszym ciągu będzie bezsilny.

Tematy

Cytaty o konfliktach
Opis tematu

Konflikt to zjawisko powszechne, nieuchronnie związane z życiem społecznym.

Pojęcie konfliktu można rozpatrywać w różnych aspektach, np. jako proces, w którym jednostka lub grupa dąży do osiągnięcia własnych celów przez wyeliminowanie, podporządkowanie sobie bądź zniszczenie jednostki lub grupy dążącej do celów podobnych lub identycznych. Wystąpienie realnych problemów nie jest jednak konieczne do powstania konfliktu. Niejednokrotnie wystarczy już samo przekonanie zaangażowanych stron o wrogim nastawieniu przeciwnika.

Zasadnicza własność konfliktu to odróżnienie konfliktu od współzawodnictwa, rywalizacji. Konflikt nie może istnieć jeśli nie zostaną spełnione poniższe warunki.