Cytaty
Teksty o kierunkach (7 cytatów)

1

[...] nie idzie mi najlepiej. Ale to znak, że zmierzam w dobrym kierunku.

II. Sylvie, Rozdział 37
Tematy
1

Każda droga ma dwa kierunki. Z wyjątkiem drogi na cmentarz.

Tematy
0

Logoterapia uważa sumienie człowieka za coś na kształt suflera, który – jeśli zachodzi taka potrzeba – wskazuje kierunek, jaki powinniśmy obrać w danej sytuacji życiowej.

Postscriptum 1984, Obrona tragicznego optymizmu, strona 211
Tematy
0

[...] człowiek zawsze kieruje się oraz jest kierowany w stronę czegoś lub kogoś innego niż on sam – może to być zarówno oczekujący wypełnienia sens, jak i inny człowiek, którego spotykamy na swojej drodze.

Część druga: Podstawy logoterapii, Istota egzystencji, strona 166
Tematy
0

Masy ludzkie - mówił mi ojciec - nienawidzą obrazu człowieka. Masa jest bowiem niespójna, dąży równocześnie w wielu sprzecznych kierunkach i nie dopuszcza do wysiłku twórczego. Z pewnością to źle, kiedy jeden człowiek gnębi stado. Ale nie tu doszukuj się największego zniewolenia: dochodzi do niego, kiedy stado gnębi człowieka.

Tematy
0

Ziemia jest okrągła, nie przywiązujmy się więc do kierunków.

Tematy
0

Z chwilą pojawienia się Sade'a erotyzm systematyczny staje się jednym z kierunków myśli absurdalnej.

Tematy

Cytaty o kierunkach
Opis tematu

Innymi słowy jest to zbiór wszystkich prostych lub wektorów równoległych do pewnej zadanej prostej.

Mówiąc, że pewien wektor albo prosta mają dany kierunek, mamy na myśli, że należą one do tego zbioru. wektor. zwrot wektora.

argument liczby zespolonej. geometria rzutowa.