26 cytatów

Cytaty
Teksty o karze (26 cytatów)

11

Największą karą dla kłamcy jest nie to, że ktoś mu nie uwierzy, ale to, że on sam nie potrafi uwierzyć nikomu.

The liar's punishment is, not in the least that he is not believed, but that he cannot believe anyone else.

Tematy
4

Całkowita samotność jest, być może, największą karą, jakiej możemy doznać. Wszelka przyjemność słabnie i znika, gdy jej doznajemy w odosobnieniu, a wszelka przykrość staje się bardziej okrutna i nie do zniesienia.

Tematy
1

Odczuwam wyłącznie głęboki smutek widząc, jak Bóg karze swoje dzieci za ich niezliczone głupstwa, za które tylko On sam jest ostatecznie odpowiedzialny; uważam, że tylko Jego nieistnienie mogłoby Go usprawiedliwić.

Tematy
0

Bo nie można, nie można zwyciężyć wrogów zewnętrznych, zanim nie ukarze się własnych szkodników.

Tematy
0

Ponosi się zasłużone kary za niezasłużone przewagi.

0

Lepiej nie ukarać jednego winnego, niż ukarać jednego niewinnego.

Tematy
0

Za nadgorliwość wymierza się taką samą karę jak za słabość.

Tematy
0

Małżeństwo - w wielu wypadkach długoletni podwójny areszt bez okresu próbnego i odroczenia kary, zaostrzony przez post i wspólne legowisko.

Tematy
0

Kary służą do odstraszenia tych, którzy nie chcą grzeszyć.

Tematy
0

Bo Pan Bóg, kiedy karę na naród przepuszcza,

Odbiera naprzód rozum od obywateli.

Tematy
0

Bądźcie nieufni wobec wszystkich, w których przemożna jest żądza karania. [...] Bądźcie nieufni wobec wszystkich, którzy dużo mówią o swojej sprawiedliwości.

Tematy
0

W kwestii istnienia Boga zajmuję stanowisko agnostyka. Jestem przekonany, że aby uświadomić sobie zasadnicze znaczenie zasad moralnych w czynieniu naszego życia lepszym i szlachetniejszym, nie musimy odwoływać się do idei osobowego prawodawcy, zwłaszcza takiego, który karze i nagradza.

Tematy

Przejdź do strony
Więcej treści znajdziesz na pozostałych stronach

Cytaty o karze
Opis tematu

Brak dodatkowych informacji o wybranym temacie.