Cytaty
Teksty o kamieniach (9 cytatów)

0

[...] na Islandii są studnie tak głębokie, że można do nich wrzucić kamień i wcale nie usłyszeć plusku. [...] niektóre ludzkie dusze przypominają te studnie.

Det. em., Rozdział 4
Tematy
0

[...] świat ma holistyczną naturę. [...] Pan jest wszędzie, w każdym kamyku [...] każda cząstka, nawet najdrobniejsza, zawiera Całość.

I. Mathieu, Rozdział 2
Tematy
0

Pewne wydarzenia naszego życia są jak kamienie, po których toczy się lawina.

Tematy
0

Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem.

Tematy
0

Dla kamienia rzuconego w górę nie jest niczym złym, że spadł na dół, ani dobrym, że go podrzucono.

Rozdział IX
Tematy
0

Można kamień rzucić w powietrze. Przez to jednak nie urosną mu skrzydła.

Tematy
0

Pewien król zarządza, aby pod karą śmierci kamień uważano za diament.

Tematy

Cytaty o kamieniach
Opis tematu

kamień – jednostka masy.

kamień celtycki – przedmiot o kształcie zbliżonym do elipsoidy obracający się swobodnie tylko w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. kamień filozoficzny – legendarna substancja od wieków poszukiwana przez alchemików, zamieniająca metale nieszlachetne w szlachetne. kamień kotłowy – warstwa osadu węglanów wapnia (CaCO3) i magnezu (MgCO3), powstająca w wyniku termicznego rozkładu wodorowęglanów wapnia i magnezu, zawartych w wodzie, zwłaszcza twardej.

kamień milowy – w zarządzaniu projektami końcowy punkt, który podsumowuje określony zestaw zadań, bądź daną fazę projektu. kamień piorunowy – w etymologii ludowej błędna nazwa skamieniałego rostrum belemnita.