Cytaty
Teksty o kajdanach (3 cytaty)

0

Jedynie kajdany wiedzy czynią człowieka wolnym; swoboda ciemnoty - to zaledwie pozory.

Tematy
0

Bo serce nie jest sługa, nie zna, co to pany,
I nie da się przemocą okuwać w kajdany.

Księga III, Umizgi, wersy: 490, 491
Tematy

Cytaty o kajdanach
Opis tematu

Brak dodatkowych informacji o wybranym temacie.