Cytaty
Teksty o języku obcym (3 cytaty)

1

Jeśli coś ci sprzedaję, mówię w twoim języku. Jeśli to ja kupuję, dann müssen Sie Deutsch sprechen.

Tematy
0

Nigdy w pełni nie zrozumiesz jednego języka, dopóki nie zrozumiesz co najmniej dwóch.

Tematy
0

Jeden język ustawia cię w korytarzu życia. Dwa języki otwierają każde drzwi po drodze.

Tematy

Cytaty o języku obcym
Opis tematu

Brak dodatkowych informacji o wybranym temacie.