Cytaty
Teksty o jednostkach (16 cytatów)

1

Najważniejszym rodzajem tolerancji jest tolerancja okazywana jednostkom przez społeczeństwo i państwo. [...] Gdy państwo staje się wartością nadrzędną, a jednostka zostaje sprowadzona do roli posłusznego narzędzia w jej ręku, wszystkie wyższe wartości zostają zaprzeczone.

Tematy
0

Wspólnotę ludzkich działań uzasadnia w końcu tylko jeden główny cel: wywalczyć dla ludzi prawo do bycia różnymi, odrębnymi jednostkami, żeby mogli po swojemu, każdy inaczej, czuć, myśleć, żyć na tym świecie. Żeby wywalczyć takie prawo, obronić je albo rozszerzyć, ludzie się jednoczą. Wtedy jednak rodzi się straszliwy, ale potężny przesąd, że właśnie owo zjednoczenie – w imię rasy, Boga, partii, państwa – jest nie tylko środkiem, ale i celem życia. Nie, nie, i jeszcze raz nie! W człowieku, w jego skromnej swoistości, w jego prawie do niej tkwi jedyny, prawdziwy i wieczny sens walki o życie.

Tematy
0

Różnica pomiędzy siłą narodu a jednostki jest tak ogromna, że wystarczy, by naród z bliska ogarnął ulubieńca swym ciepłem, co będzie dla niego dostateczną ochroną.

Tematy
0

Tylko jednostka może iść prosto. Tłum zawsze wali na przełaj.

Tematy
0

W rzeczywistości żadne „ja”, nawet najbardziej naiwne, nie jest jednością, lecz bardzo zróżnicowanym światem, małym gwiaździstym niebem, chaosem form, stopni i stanów, dziedzicznych obciążeń i możliwości. Każda jednostka dąży do uznania tego chaosu za jedność i mówi o swoim „ja”, jak gdyby ono było zjawiskiem prostym, zdecydowanie ukształtowanym, jasno nakreślonym; ale jest to złudzenie, właściwe każdemu człowiekowi, nawet najdoskonalszemu, jest – jak się zdaje – pewną koniecznością, postulatem życia, tak jak oddychanie i jedzenie.

Tematy
0

Jednostka jest śmiertelna na tle nieśmiertelności życia.

Tematy
0

Za najważniejsze zadanie państwa uważam ochronę jednostki i umożliwienie jej twórczego rozwoju. [...] Zmuszając nas do służby wojskowej, państwo sprzeniewierzą się tej zasadzie.

Tematy
0

Prawdą jest, że wewnętrznie wolnego [...] człowieka można zniszczyć, ale jednostki takiej nie sposób zniewolić ani też posłużyć się nią jako ślepym narzędziem.

Tematy
0

Nie jestem wcale zwolennikiem kar, lecz jedynie środków, które służą ochronie społeczeństwa. W zasadzie nie jestem przeciwny zabijaniu jednostek, które okazały się bezwartościowe lub niebezpieczne w tym sensie. Jeśli oponuję przeciwko temu, to tylko dlatego, że nie dowierzam ludziom, tzn. sądom. Życie cenie od strony jakościowej, a nie ilościowej.

Tematy
0

Naprawdę cenną rzeczą w korowodzie ludzkiego życia jest dla mnie nie państwo jako twór polityczny, lecz wrażliwa, twórcza jednostka, osoba ludzka; zdolna sama tworzyć najszlachetniejsze i najwznioślejsze rzeczy, podczas gdy stado ludzkie w swej masie nie myśli i nie odczuwa.

Tematy
0

Najgorszym grzechem kapitalizmu jest upokorzenie jednostki.

Tematy
0

Moim ideałem politycznym jest demokracja. Chciałbym, żeby każdy człowiek był szanowany jako jednostka i żeby nikogo nie wynoszono na piedestał.

Tematy
0

Jedynym dającym się uzasadnić celem instytucji politycznych jest zapewnienie swobodnego rozwoju jednostki [...] Dlatego właśnie uważam, iż wyjątkowe szczęście, że zostałem Amerykaninem.

Tematy

Przejdź do strony
Więcej treści znajdziesz na pozostałych stronach

Cytaty o jednostkach
Opis tematu

w fizyce – wzorcowa miara wielkości fizycznej.

jednostka miary,. jednostka astronomiczna,. w matematyce.

liczba naturalna jeden (1),. jednostka urojona;.