47 cytatów

Cytaty
Teksty o mnie (47 cytatów)

8

Przyjaźń rodzi się w momencie, gdy jedna osoba mówi do drugiej: „Co? Ty też? Myślałem, że tylko ja”.

Tematy
2

Powiedzieć „ja” - to sprawa poważna, „moje” - jeszcze poważniejsza, bo świadczy o upadku naprawdę zbyt głębokim, o zwiększeniu się naszej niewoli w świecie.

Tematy
1

Wszystko co mówisz, mówisz o sobie; szczególnie, gdy mówisz o innych.

Tematy
1

Nie znoszę żadnego absolutu, z wyjątkiem tego jednego przypadku: mnie samego. Tak się zdarzyło, że jestem, więc iluzję mego istnienia czynię mym najwyższym sensem. Traf chciał - i ja tego nie zmienię.

Urodzony już jako rekonwalescent, nigdy nie wykurowany z choroby bycia, pozostaję nieuleczalnie w sobie i przez to właśnie jestem człowiekiem.

W czym się zanurzyć, w czym się roztopić - w naturze, w ludzkości, w Bogu? Tak czy inaczej, najpierw jesteśmy pogrążeni w sobie samych.

Część I, Rozdział 10
Tematy
1

W nic bowiem w świecie nie wierzę tak głęboko, żadne inne wyobrażenie nie jest mi tak drogie jak wyobrażenie jedności, jak pogląd, że cały świat jest boską jednią i wszelkie cierpienie, wszelkie zło polega tylko na tym, że my, poszczególni ludzie, nie czujemy się już nieodłącznymi cząstkami tej całości, że Ja przydaje sobie zbyt wielkie znaczenie.

Tematy
0

Jestem swoim własnym eksperymentem. Swoim własnym dziełem sztuki.

Tematy
0

Zawsze ubieram się jak samochód, a samochód jak ja.

Tematy
0

Otaczająca cię cisza może mnóstwo w sobie zawierać, lecz mnie najbardziej interesuje ta cisza, która jest we mnie. Cisza którą w pewnym sensie tworzę sam.

Tematy
0

Jeśli jestem tym, co posiadam i to stracę, czym wówczas będę? [...] Jeśli jestem tym, kim jestem, nie zaś tym, co posiadam, nikt nie może mnie pozbawić pewności ani zagrozić mojemu bezpieczeństwu i poczuciu tożsamości.

Tematy
0

Kiedy człowiek rozbiera się do naga, zbliża się do samego siebie. […] Nagi człowiek, patrząc na siebie, nie wyciąga innych wniosków, oprócz tego jednego: „To ja”.

Tematy
0

Ja się nie starzeję, ja się staram.

Tematy
0

Było niemal niemożliwością w brzęczącej ciszy łąki, pod ogromnym niebem, pozostać pojedynczym, odrębnym Ja, małym, ślepym, upartym życiem, wzbraniającym się przeciwko włączeniu do ogromnej wspólnoty. Kiedyś całą moją dumą było to, aby być takim życiem, ale nagle wydało mi się ono bardzo mizerne i śmieszne, nadęta nicość.

0

Wciąż jeszcze uważałam, że moje położenie jest czymś przejściowym, albo przynajmniej usiłowałam w to wierzyć.

Przejdź do strony
Więcej treści znajdziesz na pozostałych stronach

Cytaty o mnie
Opis tematu

Brak dodatkowych informacji o wybranym temacie.