Cytaty
Teksty o istnieniu (75 cytatów)

2

Jakżeż pozbawione sensu jest wszystko, co kiedykolwiek zostało napisane, uczynione, pomyślane, jeśli coś podobnego jest możliwe. Widocznie wszystko było skłamane i puste, jeśli kultura wielu tysięcy lat nie zdołała temu zapobiec, przelaniu tych strumieni krwi, istnieniu setek, tysięcy tych więzień udręki. Dopiero lazaret pokazuje, czym jest wojna.

Erst das Lazarett zeigt, was Krieg ist.

Tematy
1

Całe istnienie to nieustanny koniec.

Tematy
1

Wyjechałem, a kto odchodzi, ten trochę już jakby nie istniał.

1

Śmierć to aromat istnienia. Tylko ona nadaje smak chwilom, tylko ona pokonuje ich mdłość.

Tematy
1

Trwać to umniejszać się; istnienie to utrata bytu.

Tematy
1

Łaską dla człowieka winno być przerwanie istnienia.

Tematy
0

Religia to teologiczny odpowiednik klasycznego przekrętu ubezpieczeniowego, polegającego na tym, że rok po roku wnosisz składki, po czym, kiedy chcesz ze swojej sumiennie opłacanej polisy skorzystać, dowiadujesz się, że firma, która brała od ciebie pieniądze, tak naprawdę nie istnieje.

Tematy
0

Podobno życie jest nieustępliwe. Wystarczy dać mu ledwie cień szansy, a rozwija się i istnieje wszędzie, nawet w miejscach najbardziej niegościnnych i kompletnie nieprawdopodobnych.

Tematy
0

[...] Tak to powracamy do wielkich inicjatorów europejskiej metafizyki, Parmenidesa i Heraklita, którzy z dwóch przeciwnych stron wprawili w ruch te zawrotną karuzelę pojęć: tego, co się zmienia, nie ma; co jest, jest poza czasem; jeśli nie ma niczego poza czasem, to nic nie istnieje.

0

Żadne stworzenie nie może osiągnąć najwyższego stopnia natury, jeśli nie przestanie istnieć.

Tematy
0

Gdy traktujemy nasz istnienie jako zadanie, jest ono zawsze nie do zniesienia.

Tematy
0

[...]

pomiędzy miłość i śmierć

wpleść anegdotę o istnieniu

[...]

nikt nie potrafi

Tematy
0

Muzyka... mogłaby do pewnego stopnia istnieć, gdyby nawet nie było w ogóle świata.

Tematy

Przejdź do strony
Więcej treści znajdziesz na pozostałych stronach

Cytaty o istnieniu
Opis tematu

W filozofii klasycznej (arystotelesowsko-tomistycznej) fakt bycia, czegoś, co określa i specyfikuje istota.

Każdy byt składa się z istoty - tego, czym ten byt jest, i istnienia - faktu bycia. Każdy byt jest więc istotą (essentia) istniejącą. W historii filozofii pojęcie istnienia było szeroko dyskutowane.

Platon - naprawdę istnieją tylko idee, Arystoteles - istnieją rzeczy złożone z aktu i potencji, Tomasz z Akwinu - istnieje tylko Bóg - jedyny Byt będący czystym Aktem Istnienia, inne byty tylko partycypują - otrzymują istnienie od Niego, Heidegger - nowa metafizyka = prawdziwa ontologia czyli teoria istnienia. Artykuł na Stanford Encyclopedia of Philosophy.