15 cytatów

Cytaty
Teksty o iluzji

Nie znoszę żadnego absolutu, z wyjątkiem tego jednego przypadku: mnie samego. Tak się zdarzyło, że jestem, więc iluzję mego istnienia czynię mym najwyższym sensem. Traf chciał - i ja tego nie zmienię.

Urodzony już jako rekonwalescent, nigdy nie wykurowany z choroby bycia, pozostaję nieuleczalnie w sobie i przez to właśnie jestem człowiekiem.

W czym się zanurzyć, w czym się roztopić - w naturze, w ludzkości, w Bogu? Tak czy inaczej, najpierw jesteśmy pogrążeni w sobie samych.

Tematy

Poeta to Atlantyk i lew w jednym. Gdy ten pierwszy nas pochłania, drugi nas pożera. Jeśli ujdziemy kłom, nie ujdziemy falom. Człowiek, który potrafi druzgotać iluzje, jest zarazem bestią i powodzią.

Tematy

Początek świadomego życia był końcem iluzji, iluzji niebycia, erupcją realności.

Tematy

To, co widzimy, jest zawsze tylko krótkim epizodem w pozornym bezruchu. W lesie iluzja ta jest niemal idealna, ponieważ drzewa należą do najbardziej flegmatycznych organizmów w naszym otoczeniu.

Sekretne życie drzew
Strona 214 Nowi obywatele
Tematy

Ilekroć żywisz wobec kogoś negatywne uczucia, żyjesz iluzją. Coś jest z tobą nie tak. Nie widzisz tego, co rzeczywiste. Coś wewnątrz ciebie musi ulec zmianie.

Iluzje są tym dla duszy, czym atmosfera dla planety.

Tematy

Ludzie idą tylko za tymi, którzy nie szczędzą im złudzeń. Nigdy nie widziano tłumów wokół kogoś wyzbytego iluzji.

Tematy

Skoro wszystko jest iluzoryczne, to rzeczywista jest właśnie iluzja.

Tematy

Czyż nie wiemy, że nasz los jest nam przyrodzony i dany nieodwołalnie, i czyż nie czepiamy się mimo to żarliwie i zawzięcie złudzenia wyboru, iluzji wolnej woli?

Tematy

Rzeczywistość jest zawsze bogatsza od naiwnych iluzji i kłamliwych fikcji.

Witold Gombrowicz Witold Gombrowicz Ferdydurke
Rozdział IV: Przedmowa do Filidora dzieckiem podszytego
Tematy

[...] skoro [...] iluzje słyną z tego, że pryskają w zderzeniu z rzeczywistością, tam gdzie rządzi iluzja, nie może zaistnieć prawdziwe szczęście, prawdziwy dowcip, prawdziwa mądrość [...].

Tematy

[...] iluzje są najcenniejszymi i najniezbędniejszymi ze wszystkich rzeczy, a osoby, które je stwarzają, należą do największych dobroczyńców świata [...].

Tematy

Przejdź do strony
Więcej treści znajdziesz na pozostałych stronach

Cytaty o iluzji
Opis tematu

efekt iluzjonistyczny.

Iluzja (film 2004). Iluzja (film 2013). Złudzenie optyczne.