26 cytatów

Cytaty
Teksty o idei (26 cytatów)

1

Cisza jest raczej ideą. Odczuciem. Wyobrażeniem.

Część druga, Rozdział 4, strona 25
Tematy
0

Aktor jest ostatnią osobą, która powinna coś przekazywać poza rolą i poza tekstem. Od idei jest reżyser.

Tematy
0

Każda nowa idea, każda wielka idea na samym początku wyznawana była przez jedną jedyną osobę. Przez najmniejszą z mniejszości.

0

Nie ma takiej idei, za którą nie można by, gdybyśmy chcieli, odkryć jakiejś innej, i nie ma takiej ludzkiej motywacji, której nie da się, jeśli się tylko dobrze postaramy, uznać za zwodniczą ekspresję innej, jakoby głębszej.

0

Partyzant jest gotów oddać życie nie po to, by bronić idei, lecz by ją urzeczywistnić.

0

Człowiek, który coś znaczy, żyje w taki sposób, że jego życie jest poświęceniem dla jego idei.

Tematy
0

Każdą rewolucyjną ideę można podsumować trzema fazami - to niemożliwe, nie będę marnować czasu - to możliwe ale nie warte zachodu - mówiłem przez cały czas, że to był dobry pomysł.

0

Czy dużo ludzi bez idei? Trzoda. A czy idea bez ludzi istnieje? Nie? Szkoda.

0

Ideę Boga odkrył w początkach historii jakiś genialny nicpoń, coś zanadto idea ta zalatuje człowieczością, by można było przyjąć jej lazurowe pochodzenie.

Tematy
0

Chcesz umrzeć! Lecz czy było kiedykolwiek więcej nieśmiertelności w pragnieniu śmierci, więcej nieskończoności w idei końca?

Część III, Rozdział 44
Tematy
0

Przychodzi chwila, w której własne idee trzeba wcielić w życie. Nigdy nie żyłem w całkowitej sprzeczności z moimi, a jednak boję się, że kiedyś przystosuję się do nich i wyciągnę z nich ostateczne konsekwencje. Bo moje idee wykluczają mnie.

Tematy
0

Niestety, zwykle bezpłodne idee mają najwięcej dzieci.

0

Każda wielka idea na początku jest bluźnierstwem.

Tematy

Przejdź do strony
Więcej treści znajdziesz na pozostałych stronach

Cytaty o idei
Opis tematu

W metafizyce Platońskiej (ontologii) przez idee rozumie się tożsame z sobą, niezłożone, niezmienne i doskonałe byty duchowe, poznawalne rozumowo i będące realnymi odpowiednikami pojęć powszechnych oraz wzorami zmiennych rzeczy materialnych.

Idee są niematerialne. Istnieją poza rzeczywistością, w której żyją ludzie; zajmują odrębną sferę. Nie podlegają jakiejkolwiek zmianie.

Nie posiadają żadnych części. Są wieczne i nieruchome.