Cytaty
Teksty o historii (53 cytaty)

2

[...] historia składa się z łez, krwi i głupich nadziei.

Tematy
1

[...] wszyscy zmarli mają swój udział w historii stworzenia. [...] Nikt nie żył na próżno.

Rozdział 44
Tematy
1

Są więc prowincjusze przestrzeni i prowincjusze czasu. Każdy globus, każda mapa świata pokazuje tym pierwszym, jak są w swoim prowincjonalizmie zagubieni i zaślepieni, podobnie jak każda historia [...] pokazuje tym drugim, że teraźniejszość istniała zawsze, bo historia jest tylko nieprzerwanym ciągiem teraźniejszości, a najbardziej odległe dzieje były dla ludzi wówczas żyjących ich najbliższym sercu dniem dzisiejszym.

Tematy
1

Wszelako historia jest tęsknotą za przestrzenią i obawą przed osiedleniem się we własnym domostwie, marzeniem o włóczędze i potrzebą, aby umrzeć gdzieś daleko... tyle że historia to właśnie to, czego już wokół nas nie widać.

Tematy
1

Tylko literatura może uprzytomnić światu jego nienormalność. Nie historia... tylko literatura.

Tematy
0

Może [...] jest pisarzem? Spełniał oba podstawowe warunki: opowiadał historię, którą chciało się poznać do końca [...] i miał w sobie tyle napędu, że nie dało się go powstrzymać.

Tajemnicze okno, tajemniczy ogród, Rozdział 10
Tematy
0

O historii nikt nie ma prawa wydawać sądu, jeśli nie przeżył jej na sobie.

Tematy
0

Historia nie ma większego sensu, jeśli nie wiązać jej ze współczesnością.

Tematy
0

We wszystkich religiach monoteistycznych kryje się dualizm. Historia świata to historia pojedynku. Bez polubownego rozjemcy.

I. Mathieu, Rozdział 5
Tematy
0

Prowadzenie polityki historycznej to jedno z najważniejszych działań prezydenta.

Tematy
0

Chociaż własność prywatna uważana jest za kategorię naturalną i uniwersalną, w rzeczywistości, biorąc pod uwagę całość ludzkiej historii (z prehistorią włącznie), a zwłaszcza kultury pozaeuropejskie, dla których ekonomia nie stanowi najważniejszej rzeczy w życiu, okazuje się ona raczej wyjątkiem niż regułą.

Tematy
0

[...] spojrzenie człowieka skrywa jego historię i można się nauczyć ją odczytywać. Ale nie da się odczytać przyszłości.

Część II, Rozdział 12, strona 92
Tematy

Przejdź do strony
Więcej treści znajdziesz na pozostałych stronach

Cytaty o historii
Opis tematu

Metoda pracy historyka polega na badaniu zjawisk minionych poprzez krytyczną interpretację ich pozostałości i świadectw (źródeł), w celu dotarcia do pewnych faktów, które ułożone chronologicznie przedstawiane są w postaci narracji.

Historia jest najczęściej pojmowana w dwóch odrębnych znaczeniach – jako res gestae, czyli dzieje – przeszłość jako taka oraz rerum gestarum, czyli wszelkie relacje o tej przeszłości, w tym historiografia. Wyraz „historia” pochodzi od greckiego słowa ἱστορία (istoria), pierwotnie znaczącego „badanie, dochodzenie do wiedzy” oraz „wiedza zdobyta poprzez badanie”. Herodot użył tego słowa do określenia charakteru swojej pracy rozpoczynającej się słowami „Oto przedstawienie badań (gr.

ἱστορίης ἀπόδεξις istories apodexis) Herodota z Halikarnasu. ” Od tego sformułowania bierze swój początek nazwa całej nauki, mimo że popularny tytuł nadawany jego dziełu – Ἱστορίαι (Istoriai) – po polsku tłumaczony jest zazwyczaj jako Dzieje.