Cytaty
Teksty o godności (15 cytatów)

2

Mówi się często, że starość to utrata godności, zaś śmierć to jej odzyskanie - być może, lecz pod warunkiem, że ktoś przejdzie obok w momencie śmierci i ułoży ciało w pozycji godnej; śmierć bowiem ma to do siebie, że lubi uderzać w chwilach, kiedy się jej najmniej oczekuje.

Tematy
1

Po cóż [...] udawać dwie osoby naraz, kiedy ledwie wystarczy mnie na jedną, godną szacunku osobę.

Tematy
0

Osoba cierpiąca na nieuleczalne zaburzenia psychotyczne może utracić zdolność normalnego funkcjonowania, ale zachować godność istoty ludzkiej.

Część druga: Podstawy logoterapii, Moje psychiatryczne credo, strona 195
Tematy
0

Nie wiem nawet, co to jest godność. Rodzić się i umierać nie jest czymś godnym. Zdarza się to każdemu żyjącemu stworzeniu i nie znaczy nic ponad to.

0

[...] godność jest w równym stopniu kwestią postury, co zachowania.

0

Nie mam prawa robić ani mówić czegokolwiek, co pomniejsza człowieka w jego własnych oczach. Liczy się nie to, co ja myślę o nim, lecz to, co on myśli o sobie samym. Uwłaczanie godności człowieka jest przestępstwem.

Tematy
0

[...] sedno nauki języka tkwi w pokonywaniu trudności. Przezwyciężenie ich daje [...] poczucie godności i dyscypliny umysłowej.

Rozdział 1, strona 28
Tematy
0

Dokonanie wyboru między życiem a śmiercią jest ostatnią szansą zachowania godności...

Tematy
0

Strach nie ma godności.

Część druga, Rozdział 5, strona 97
Tematy
0

Życie pojedynczego człowieka znaczy coś tylko wtedy, jeśli dzięki niemu życie każdej żywej istoty staje się bardziej godne i piękne. Życie stanowi świętość, to znaczy jest wartością nadrzędną, której wszelkie inne wartości są podporządkowane.

Tematy
0

Najważniejszym z ludzkich wysiłków jest dążenie do przestrzegania norm moralnych. Od tego zależy nie tylko nasza wewnętrzna równowaga, ale wręcz samo nasze istnienie. Moralność sprawia, że życie staje się piękne i godne.

Tematy
0

Amerykańskie stosunki społeczne mają jednak również swoją mroczną stronę. Poczucie równości i godności ogranicza się tu głównie do ludzi o białej skórze. [...] Im bardziej czuję się Amerykaninem, tym bardziej sprawią mi to ból.

Tematy

Przejdź do strony
Więcej treści znajdziesz na pozostałych stronach

Cytaty o godności
Opis tematu

Godność człowieka (dignitas hominis) należy do podstawowych zagadnień antropologii filozoficznej, a sposób rozumienia tego pojęcia wywiera znaczny wpływ na rozstrzygnięcia szczegółowych problemów etycznych.

Powstało jednak w dziejach filozofii wiele definicji godności – wstępnie można ją ująć jako taką wewnętrzną właściwość osoby ludzkiej, która zawiera się w sposób konieczny w jej strukturze bytowej i przez którą osoba ludzka istnieje jako cel, nie jako środek działania. Pierwsze koncepcje godności ukształtowane w starożytnej Grecji wyrażały ją we wzorcu etycznym arystokraty i wojownika – w dziełach Homera, Pindara czy Teognisa o tym, kto jest dobry i godny, a kto podły i niegodny, decyduje pochodzenie. Najlepsi, przedstawiciele arystokracji, cieszą się szczególnymi przywilejami wynikającymi z ich godności, takimi jak bogactwo, sława itp.

Godność jest więc ściśle związaną z przywilejami stanowymi miarą osobistej dzielności konkretnej jednostki, miarą doskonałości człowieka, rozumianą jako spełnianie wzorca osobowego arystokraty i wojownika. Według Arystotelesa godność to cnota ujmowana jako złoty środek między wadami zarozumialstwa i służalczości.