Cytaty
Teksty o formach (23 cytaty)

8

Nienawiść jest najsubtelniejszą formą gwałtu.

Tematy
2

Wdzięczność jest najpiękniejszą formą szczęścia: należy zarówno do jego przyczyn jak i skutków.

Tematy
0

To, czym się było, również jest formą bytu, być może najpewniejszą.

Część pierwsza: Moje przeżycia w obozie koncentracyjnym, strona 132
Tematy
0

[...] zwierzenia młodych ludzi albo przynajmniej forma, w jakiej je czynią, mają zazwyczaj charakter plagiatu i psuje je brak szczerości.

Rozdział I
Tematy
0

[...] język byłby tworem nieznośnie schematycznym, gdybyśmy operowali wyłącznie podstawowymi znaczeniami poszczególnych form.

Tematy
0

[...] śmierć to przejście z formy w brak formy.

0

Wszystko to jest umowne, wszystko to względne, wszystko to są czcze formy [...].

Tematy
0

Kosmos nie jest zawstydzeniem i rozkoszuje się formą.

Tematy
0

Matematyka kosmosu wręcz żąda istnienia innych form życia.

Tematy
0

Uprzejmość to jedyna dopuszczalna forma hipokryzji.

Tematy
0

[...] starajcie się przezwyciężyć formę, wyzwolić z formy. Przestańcie utożsamiać się z tym, co was określa.

Rozdział IV: Przedmowa do Filidora dzieckiem podszytego
0

Forma nie jest dla was czymś żywym i ludzkim, czymś – rzekłbym – praktycznym i codziennym, a tylko odświętnym jakimś atrybutem.

Rozdział IV: Przedmowa do Filidora dzieckiem podszytego
0

[...] istota ludzka nie wyraża się w sposób bezpośredni i zgodny ze swoją naturą, ale zawsze w jakiejś określonej formie i że forma owa, ów styl, sposób bycia nie jest tylko z nas, lecz jest nam narzucony z zewnątrz – i oto dlaczego ten sam człowiek może objawiać się na zewnątrz mądrze albo głupio, krwawo lub anielsko, dojrzale albo niedojrzale, zależnie od tego, jaki styl mu się napatoczy i jak uzależniony jest od innych ludzi.

Rozdział IV: Przedmowa do Filidora dzieckiem podszytego
Tematy

Przejdź do strony
Więcej treści znajdziesz na pozostałych stronach

Cytaty o formach
Opis tematu

forma – w sztuce.

forma otwarta – w sztuce. Czysta Forma. forma muzyczna.

forma sonatowa. forma cykliczna.