19 cytatów

Cytaty
Teksty o faktach (19 cytatów)

6

[...] należę do ludzi, którzy wierzą, że wiedza jest zawsze lepsza, bezpieczniejsza na dłuższą metę niż ignorancja, niezależnie od tego, jak niemiłe mogą okazać się fakty.

Langoliery, Rozdział piąty
Tematy
1

Przez chwilę czułem [...], że jestem częścią świata prostych faktów. Jednak to wrażenie nie trwało długo.

Część I
Tematy
1

Faktem jest [...], że w gospodarce rynkowej rząd nie wie – i nie może wiedzieć – skąd wezmą się nowe miejsca pracy; gdyby wiedział, wszystkie te interwencjonistyczne metody „wybierania zwycięzców” i „popierania sukcesu” nie doprowadziłyby do wybrania przegranych i do spowodowania klęski.

Rozdział IV: Nie wszystko w porządku, Jack, Kłopoty z przemysłem, strona 107
Tematy
1

To fakt. A fakty to najbardziej uparta rzecz pod słońcem.

Факт - самая упрямая в мире вещь.

Tematy
0

Kiedy jestem na szczycie, sam fakt zdobycia góry przestaje się liczyć. Ważne jest tylko to, by jak najszybciej zejść i dotrzeć do namiotu.

Tematy
0

Jak by powiedział Karol Marks, uczyniliśmy sobie wrogów ze wszystkich roślin i zwierząt, żeby usprawiedliwić fakt, że je zabijamy.

Tematy
0

Choć nie zostaliśmy dobrze zaprogramowani w dzieciństwie, to nasze zachowanie możemy świadomie zmieniać. I ten fakt jest źródłem wielkiej nadziei.

Tematy
0

Fakty są jak zdania w książce, same w sobie nie mają sensu, mają tylko ten sens, który im się nadaje.

0

Podstawowym błędem jest podawanie teorii, zanim uzyska się dane. Niepostrzeżenie zaczyna się dostosowywać fakty, by zgadzały się z teoriami, zamiast próbować stworzyć teorię, która byłaby zgodna z faktami.

Tematy
0

Wiedzę buduje się z faktów, jak dom z kamienia; ale zbiór faktów nie jest wiedzą, jak stos kamieni nie jest domem.

Tematy
0

Szczęście - to nadzieja przed faktem; nieszczęście - to fakt po nadziei.

Tematy
0

Nawet to, że sie fakty kłócą - nie znaczy jeszcze, że mają głos.

0

Fakty nie przestają istnieć z powodu ich ignorowania.

Tematy

Przejdź do strony
Więcej treści znajdziesz na pozostałych stronach

Cytaty o faktach
Opis tematu

Twórcą pierwszego systemu filozoficznego w którym pojęcie faktu stanowi podstawową kategorię ontologiczną był Ludwig Wittgenstein, który zaprezentował w swym jedynym wydanym za życia dziele Tractatus Logico-Philocopicus.

Zwrócił on uwagę na to, że fakty, a nie rzeczy są elementami składowymi świata rzeczywistego. W dyskursie językowym faktom zachodzącym w świecie odpowiadają zdania syntetyczne prawdziwe. Zdaniom syntetycznym fałszywym nie odpowiadają fakty w rzeczywistości.

Takie zdania opisują niezaistniałe stany rzeczy. W takim rozumieniu faktu nie jest istotna relacja czasowa pomiędzy zaistnieniem tego faktu a wyartykułowaniem odpowiadającego mu zdania.