14 cytatów

Cytaty
Teksty o Europie (14 cytatów)

0

[...] zamieszkam [...] w odkarmionej, wolnej od plag Europie. W starej sklerotycznej Europie, stosunkowo grzecznej, prześladowanej przez swoje duchy, wystawionej na ataki agresorów.

Jeden, strona 12
Tematy
0

Silna Polska jest błogosławieństwem dla narodów Europy, [...]. A silna Europa jest błogosławieństwem dla Zachodu oraz całego świata.

A strong Poland is a blessing to the nations of Europe, [...]. A strong Europe is a blessing to the West and to the world.

Tematy
0

Polska jest w geograficznym sercu Europy, a co ważniejsze: w polskim narodzie widać duszę Europy.

Poland is the geographic heart of Europe, but more importantly, in the Polish people, we see the soul of Europe.

Tematy
0

Król Francji jest najpotężniejszym monarchą Europy. Nie ma kopalni złota, jak król Hiszpanii, jego sąsiad: ale ma więcej bogactw, bo czerpie je z próżności poddanych, bardziej niewyczerpanej niz wszelkie kopalnie. Zdarzało mu się podejmować lub prowadzić wielkie wojny, mając, za całe środki, sprzedaż zaszczytów i tytułów; i oto, istnym cudem ludzkiej próżności, starczyło tego na opłacanie wojsk, warowanie fortec i uzbrojenie floty.

List XXIV. Rika do Ibbena, w Smyrnie
Tematy
0

Wierzymy w niezależną Europę, nie w Europę zunifikowaną.

z przemówienia w trakcie kampanii

Rozdział III: W wirze wydarzeń, Wielka Brytania a Wspólnota Europejska, strona 73
Tematy
0

W Europie mężczyźni i kobiety odbywają stosunki, bo się kochają. Na morzach południowych kochają się, bo odbywają ze sobą stosunki. Kto ma rację?

0

Wielka Brytania jest najlepszym krajem Europy. W ciągu mojego życia sprawcami wszystkich problemów były kontynentalne kraje Europy, a ich rozwiązywaniem zajmowały się anglojęzyczne państwa świata.

Tematy
0

Dzieje Europy dobrze znają to zjawisko, że zaraz po zwycięstwie jeden z uczestników koalicji zaczyna działać na rzecz pokonanego, a na niekorzyść własnych sojuszników. Czyniąc tak, jest wierny nadrzędnej zasadzie równowagi politycznej. Wielka Brytania jest w tej mierze mistrzynią, lecz wcale nie musimy uważać jej za wynalazczynię.

Tematy
0

Europa przez sto, a nawet więcej lat, wyłącznie tylko studiowała i budowała fabryki! I oni teraz wiedzą dokładnie, ile gramów prochu potrzeba na to, żeby zabić człowieka, ale nie wiedzą, jak modlić się do Boga, nie wiedzą nawet, jak można przez godzinę wesoło się bawić.

Rozdział siódmy, Pani Ewa
Tematy
0

Gdzie tylko w Europie jest ucisk Wolności i walka o nią,

tam jest walka o Ojczyznę,

i za tę walkę bić się wszyscy powinni.

Tematy
0

Prawdziwi bogowie narazili Europę na tyle gorzkich zawodów, że niepodobna tego opisać. Kiedy Blank zastanawiał się nad przyszłością, dochodził do przekonania, że stacje benzynowe są lepszym fundamentem powszechnej pomyślności niżeli katedra w Chartres. Był to fakt bolesny, ale niewątpliwy.

0

Po rzezi zgotowanej przez Niemców moim żydowskim braciom w Europie nie chcę mieć z nimi więcej do czynienia. [...] Nie dotyczy to garstki tych, którzy pozostali nieugięci, na ile to było możliwe.

Tematy
0

Amerykanie w jeszcze większym stopniu niż Europejczycy żyją dla swoich celów i dla przyszłości. Życie jest dla nich zawsze bardziej stawaniem się niż prostym byciem. [...] Nie są też takimi indywidualistami jak Europejczycy [...] Kładą większy nacisk na słowo my niż na słowo ja.

Tematy

Przejdź do strony
Więcej treści znajdziesz na pozostałych stronach

Cytaty o Europie
Opis tematu

Nazwa Europy wywodzi się z greckiego słowa Εὐρώπη (Europe) i zwykle poprzez łacińską formę Europa weszło do niemal wszystkich języków świata.

Etymologia samego terminu Εὐρώπη jest niejasna: być może pochodzi ono od εὐρωπός (europos) – „łagodnie wznoszący się”, albo od asyryjskiego ereb, „zachód”. Inne teorie wywodzą pochodzenia nazwy od semickiego słowa oznaczającego „ciemny”. Używane jest też określenie Stary Kontynent.

Europa określana jest zwykle mianem kontynentu, co podkreśla jej odrębny od Azji charakter kulturowo-polityczny, jednak z geograficznego punktu widzenia określenie to jest nieścisłe. Niekiedy, także dla odróżnienia od Azji i przy zachowaniu tradycyjnej nazwy kontynent, Europę określa się (geologicznie poprawnym) mianem subkontynentu, tak jak Półwysep Indyjski.