Cytaty
Teksty o dobru (93 cytaty)

2

„Dobrze jest pisać, lepiej jest myśleć. Bystry rozum jest dobry, cierpliwość jest lepsza”.

Część druga, Ludzie jak dzieci, strona 78
Tematy
2

Nie liczą się początki, o ile koniec jest dobry.

Tematy
1

[...] to, co jest dobre dla Niemiec, niekoniecznie musi sprawdzić się u nas.

w kontekście naśladowania rozwiązań zastosowanych w Niemczech w ich decyzjach dotyczących gospodarki narodowej przed 1980 rokiem

Rozdział IV: Nie wszystko w porządku, Jack, Kłopoty z przemysłem, strona 108
Tematy
1

Kto jest dobry? Kto zły? Nie ma ludzi dobrych i złych, są tylko złe albo dobre uczynki. I ludzie, którzy miotają się między nimi.

Tematy
1

Bądź tak uprzejmy i spróbuj przemyśleć następujący problem - na co by się zdało twoje dobro, gdyby nie istniało zło, i jak by wyglądała ziemia, gdyby z niej zniknęły cienie? Przecież cienie rzucają przedmioty i ludzie. Oto cień mojej szpady. Ale są również cienie drzew i cienie istot żywych. A może chcesz złupić całą kulę ziemską, usuwając z jej powierzchni wszystkie drzewa i wszystko, co żyje, ponieważ masz taką fantazję, żeby się napawać niezmąconą światłością? Jesteś głupi.

Tematy
1

Z niedostrzegania dobra w dobrym rodzi się smutek.

Tematy
0

I dobro powinno być dobrze wyważone! Czasami drzewa łamią się pod ciężarem owoców.

Tematy
0

Aprobować mężczyznę, to znaczy dopatrywać się w jego czynach dobrych intencji. Nawet jeśli partner bywa nieodpowiedzialny, leniwy i nieuważny, kochająca kobieta potrafi w nim dostrzec to, co dobre.

Tematy
0

Nowoczesna gospodarka leśna zajmuje się produkcją drewna [...]. Podczas lektury czasopism fachowych można odnieść wrażenie, że dobro lasu jest o tyle godne uwagi, o ile jest konieczne z punktu widzenia jego optymalnej eksploatacji.

Przedmowa, strona 7
Tematy
0

Nienawidzę uczucia, że ktoś mną kieruje, nawet jeśli to dla mojego dobra; a może zwłaszcza wtedy.

0

Nigdy nie będziecie lepsi niż wtedy, gdy nie wiecie, jak jesteście dobrzy.

Tematy

Przejdź do strony
Więcej treści znajdziesz na pozostałych stronach

Cytaty o dobru
Opis tematu

Dobra moralne wyróżnił po raz pierwszy Sokrates wynosząc je ponad wszystkie.

Dla nich człowiek powinien poświęcić dobra niższe i pozorne. Twierdził, że tylko to, co dobre, jest naprawdę pożyteczne. Według niego prawdziwym dobrem jest cnota, która jest jedna, ponieważ każda cnota jest wiedzą.

Zdobywając wiedzę osiągamy dobro, a z nim pożytek i szczęście. Idea dobra stoi u Platona na czele jego systemu, przewyższając w hierarchii nawet ideę istnienia.