Cytaty
Teksty o demokracji (21 cytatów)

2

Życie jest warsztatem hierarchii. Tylko śmierć jest demokratą.

Tematy
0

Zamiast być championami na rzecz wolności i demokracji, toczymy nieuzasadnione i głęboko niesprawiedliwe wojny, czyniące znacznie więcej złego.

Tematy
0

W demokracji trzeba wychodzić naprzeciw egalitarnym aspiracjom ludzi, zamiast je negować lub lekceważyć.

Tematy
0

Unia Europejska stoi w obliczu wyboru między transnarodową demokracją a postdemokratycznym federalizmem wykonawczym.

Tematy
0

Ja [...] jestem w ogóle przeciwnikiem demokracji... Z natury rzeczy jeden człowiek nie jest równy drugiemu i nic się na to nie poradzi. Zasada demokracji ogranicza prawa tych, którzy są mądrzejsi, zdolniejsi, pracowitsi i uzależnia ich od bezmyślnej chęci głupich, niezdolnych i leniwych, bo takich w społeczeństwie jest zawsze więcej.

Tematy
0

Brytyjska demokracja parlamentarna ma 600 lat. Nam, oczywiście, aż tyle czasu to nie zabierze. Robimy postępy.

Tematy
0

Demagogia, czyli zdolność manipulowania ludem, powstała właśnie w demokracji, a nie w innych ustrojach.

Demagogie neboli schopnost manipulovat lidmi vznikla v podstatě v demokracii, ne v jiných režimech.

Tematy
0

[...] państwo demokratyczne nie jest narzędziem narodu, ale wspólnoty obywateli.

Tematy
0

Demokracja jest narzędziem, które kanalizuje konflikty międzyludzkie i umożliwia ich rozwiązywanie - czasem nawet usuwanie, czasem osłabianie - bez użycia przemocy.

Tematy
0

Demokrację i socjalizm łączy jedno słowo: równość. Ale gdy demokracja dąży do równości w wolności, socjalizm w niewoli.

Tematy
0

Demokracja to anarchia, a tyrania jest o wiele lepsza od anarchii.

0

Demokracja nie pozwala uprawiać polityki poza obrębem systemu demokratycznego. W tym sensie jest ona ustrojem totalitarnym.

Tematy
0

[...] nie można posłać sześciu miliarderów za kratki. Nie w demokratycznym państwie.

Przejdź do strony
Więcej treści znajdziesz na pozostałych stronach

Cytaty o demokracji
Opis tematu

Obecnie powszechną formą ustroju demokratycznego jest demokracja parlamentarna.

Gwarantem istnienia demokracji parlamentarnej jest konstytucja, najczęściej w formie pisanej. Demokracja ma swój początek w starożytnej Grecji. Znaczący wkład w rozwój demokracji miał także Starożytny Rzym oraz kultura Zachodu (Europa, Ameryka Północna i Południowa).

Istnieje wiele wariantów demokracji. Podstawowe rozróżnienie dotyczy formy, w jakiej obywatele wykonują swoją wolę.