13 cytatów

Cytaty
Teksty o dawaniu

Miłość często gaśnie tylko dlatego, że ludzie dają to, czego sami oczekują.

Tematy

Nie jest bogatym ten, kto dużo ma, lecz ten, kto dużo daje.

Tematy

Hojność polega nie na tym, by dawać dużo, ale na tym, by dawać w odpowiedniej chwili.

Tematy

Więcej błogosławieństwa jest w dawaniu aniżeli w braniu - motto miłosiernych i bokserów.

Tematy

Im więcej dajesz, tym bardziej rośniesz. Ale musi być ktoś, kto będzie brał. I nie jest dawaniem tracić na darmo.

Tematy

Mam dar da­wania miłości. I mam za­miar korzys­tać z te­go daru.

Tematy

Trzeba umieć dawać nawet bez powodu, w przeciwnym bowiem razie traci się wprawę w dawaniu.

Bo nas sam Pan uczył temu: chcesz - li sam brać, daj drugiemu.

Tematy

Dawanie samo w sobie jest doskonałą radością.

Tematy

Ile dasz, tyle otrzymasz, czasem z najbardziej niespodziewanej strony.

Kochać to znaczy dać tobie moją radość, to twoja radość dla mnie; to nasza radość dla innych.

Tematy

Nikt nie powinien dawać mniej, niż już kiedyś dał, nie daje się róż, żeby następnego dnia dać pustynię [...].

Tematy

W miłości trudno jest dawać temu, kto nie chce brać, ale jeszcze trudniej - temu, kto tylko bierze.

Tematy

Cytaty o dawaniu
Opis tematu

Brak dodatkowych informacji o wybranym temacie.