Cytaty
Teksty o cynizmie (5 cytatów)

1

Inna jest też przyjaźń mężczyzny z kobietą (tam gdzie nie ma żadnej strony erotycznej; podejrzliwi twierdzą, że zawsze jest, ale to nieprawda) niż dwóch mężczyzn; mężczyźni bowiem przyuczeni są zwykle pokazywać, że są cynikami, ale kobiety nie muszą, z nimi więc łatwiej, gdy jest przyjaźń, porozumiewać się bez udawania.

Tematy
0

Cynik i król bez miłości - to tylko tytuły.

Tematy
0

Potężnemu państwu nie przystoi bezczynnie przyglądać się, jak małe kraje o wysokiej kulturze niszczone są z cyniczną pogardą dla wszelkiej sprawiedliwości.

Tematy
0

Cynizm to produkt wygodnictwa i bezsilności.

Tematy
0

Cynizm jest to udana próba zobaczenia świata, jakim jest on w rzeczywistości.

Tematy

Cytaty o cynizmie
Opis tematu

Cynizm wiąże się z negatywnym poglądem na naturę ludzką.

Zgodnie z tym uznaje, że jednostki dążą do realizacji swoich interesów i wątpi w autentyczność altruistycznych motywów działań. Według cyników nie istnieją "wyższe wartości", "wzniosłe cele" czy ideały (np. dobro powszechne, rodzina, Bóg). Są one jedynie słowami, za pomocą których jednostki oszukują same siebie, lub które służą jednym do manipulacji drugimi.

Tym samym podając je w wątpliwość obnaża się ludzkie zakłamanie. Współczesne znaczenie cynizmu jest bardzo różne od poglądów starożytnej filozofii cynickiej, powstałej w V w.p.n.e. Dla starożytnych cyników (np. Antystenesa czy Diogenesa z Synopy) odrzucenie powszechnie obowiązujących norm i wartości było warunkiem dobrego życia.