Cytaty
Teksty o chrześcijaństwie (16 cytatów)

3

Ateista, podobnie jak chrześcijanin, utrzymuje, że wiemy, czy Bóg jest czy go nie ma: chrześcijanin twierdzi, że wiemy, iż Bóg jest, ateista – że wiemy, iż go nie ma. Tymczasem agnostyk zawiesza sąd, utrzymując, że nie ma dostatecznych podstaw, by przyjąć lub zaprzeczyć istnieniu Boga.

Tematy
0

Amerykańska polityka opiera się na dwóch zasadach: każdy prezydent USA powinien mieć swoją wojnę. I druga: mogą przy tym zostawić innych bez pomocy. A przy tym podkreślają z upodobaniem, że są prawdziwymi chrześcijanami.

Tematy
0

Religia żydowska, to stary pień, który wydał dwa konary, ocieniające całą ziemię: mahometanizm i chrystianizm.

List LX. Usbek do Ibbena, w Smyrnie
Tematy
0

Chrześcijaństwo jest religią miłości, ale ma także rewers, stronę mroczną: miłość do śmierci.

0

Chrześcijaństwo głosi naukę o odkupieniu i życiu wiecznym, lecz nawet szczęśliwość wieczna cierpienia nie wymazuje.

Tematy
0

Chrześcijanie to ci, którzy pamiętają, a Żydzi to ci, którzy wciąż mają nadzieję.

Tematy
0

Ileż skromności widzimy u Starożytnych! Epiktet mówi o Opatrzności: „Nie potrafiła lepiej”.

Który z chrześcijańskich teologów byłby na tyle uczciwy, by to samo powiedzieć o swoim bogu?

Tematy
0

Nie można być jednocześnie dorosłym człowiekiem i chrześcijaninem.

0

To prawda, że nowoczesny chrześcijanin jest łagodniejszy, ale to nie dzięki chrześcijaństwu; to dzięki generacjom wolnomyślicieli, którzy od renesansu do obecnego dnia sprawiali, że chrześcijanie wstydzili się wielu swoich tradycyjnych przekonań.

0

Im bardziej grzeszni się czujemy, tym lepszymi jesteśmy chrześcijanami.

Tematy
0

Teologiczna rewolucja chrystianizmu polegała, jak się zdaje, przede wszystkim na tym, że Bóg stał się miłością. Lęk został zredukowany przez miłość.

Tematy
0

Co może być rozstrzygnięte przez wojnę światową? Nic ponad to, że chrześcijaństwo było za słabe, żeby jej zapobiec.

Tematy
0

Wierzę w chrześcijaństwo tak, jak w słońce: nie tylko dlatego, że je widzę, lecz także dzięki temu, że widzę wszystko pozostałe.

Tematy

Przejdź do strony
Więcej treści znajdziesz na pozostałych stronach

Cytaty o chrześcijaństwie
Opis tematu

Zgodnie z najstarszymi Credo (IV w. n.

e) Jezus jest współistotny z Bogiem judaizmu i nosi tytuł boski Pan – (Kyrios, Adonai), którego to rzeczownika judaiści i zdecydowana większość chrześcijan używają jako zamiennika imienia własnego samego Stwórcy. Wyznawanie wiary w bóstwo Jezusa, wyrażające się w uważaniu go za mesjasza i syna Bożego, wiary w jego odkupieńczą śmierć i zmartwychwstanie, jest dla chrześcijan podstawową drogą zbawienia (por. Rz 10,9). Przekazywanie depozytu wiary chrześcijaństwo urzeczywistniało najpierw poprzez ustne przepowiadanie kerygmatu oraz przez pisma apostolskie, spisane za życia Apostołów, czyli pierwszych dwunastu uczniów Jezusa, których wybrał jako nowych patriarchów Kościoła – Ludu Bożego Nowego Przymierza, na wzór 12 pokoleń Jakuba.

Odczytywano je, razem z Biblią hebrajską (na początku głównie Proroków), na uroczystych zebraniach niedzielnych. Po śmierci Apostołów, w długim procesie rozeznawania, ustalono kanon pism apostolskich uznanych za autentyczne, a dalszy przekaz wiary dokonuje się przez Tradycję – która wyjaśnia pisma Nowego Testamentu, i której podstawowe prawdy zostały sformułowane na pierwszych czterech soborach powszechnych chrześcijaństwa niepodzielonego.