Cytaty
Teksty o charakterze

Kobiety bez charakteru podążają za modą, kobiety pretensjonalne doprowadzają ją do przesady, kobiety zaś obdarzone dobrym smakiem wdają się z nią w przyjazne układy.

Tematy

Mam dziewiętnaście lat i niepotrzebna mi osobowość, ponieważ mam charakter.

Tematy

Kochająca żona - taka, która dla męża uczyni wszystko, prócz rezygnacji z krytykowania go i z prób ulepszania jego charakteru.

Tematy

[...] zwierzenia młodych ludzi albo przynajmniej forma, w jakiej je czynią, mają zazwyczaj charakter plagiatu i psuje je brak szczerości.

Tematy

Trzeba wczuć się w charakter muzyki, tak żeby taniec stał się upojną podróżą dla dwojga.

Tematy

[...] rzeczy nie są same w sobie czyste ani nieczyste: nie mogę sobie wyobrazić właściwości przedmiotu, która by mogła nadać mu ten charakter. Błoto zdaje się nam brudne dlatego, że razi wzrok albo inny z naszych zmysłów; ale samo w sobie nie jest bardziej brudne niż złoto albo diamenty.

Monteskiusz Monteskiusz Listy perskie
List XVII. Usbek do tegoż
Tematy

[...] dobrze się dzieje w języku, gdy w obieg społeczny wchodzą nowe użycia słów czy nowe połączenia wyrazowe. Nie ulega przecież wątpliwości, że wzbogacają one system stylistyczny, stając się dla mówiących jeszcze jedną ofertą leksykalną. Źle się natomiast dzieje, gdy ta nowa oferta zaczyna być traktowana jako wyłączna, bo momentalnie nabiera charakteru wyrazowego natręta – manierycznego, snobistycznego.

Tematy

[...] księgozbiór może odzwierciedlać wnętrze człowieka. Tytuły i autorzy zdradzają charakter i osobowość właściciela.

Tematy

Zdarzenia rosną i potęgują się wraz z charakterem.

Mamy pokazać na scenie niemiecki charaktery. Znakomicie. A te niemiecki charaktery pokażą nas na szubienicy. Nieprawdaż?

Tematy

Przejdź do strony
Więcej treści znajdziesz na pozostałych stronach

Cytaty o charakterze
Opis tematu

W psychologii charakter rozumiany jest jako.

Zespół cech psychicznych danej osoby, które ujawniają się w jej zachowaniu, sposobie bycia, usposobieniu. Pojęcie utożsamiane w tym znaczeniu z osobowością. Zespół tych cech osobowości, które związane są z przekonaniami moralnymi.

Pojęcie używane do pozytywnego i negatywnego wartościowania osobowości jednostki, np. szlachetny charakter, niezłomny, osoba o silnej woli, ale: bez charakteru, egoistyczna, o słabym charakterze. Ze względu na normatywne konotacje, pojęcie rzadziej używane we współczesnej psychologii niż osobowość.