11 cytatów

Cytaty
Teksty o chaosie (11 cytatów)

4

Trzeba jeszcze mieć w sobie chaos, aby móc zrodzić tańczącą gwiazdę.

Tematy
0

[...] osobiście wolałam nawet chaotyczne przeciwdziałanie upadkowi niż płynące z wygodnictwa przystosowanie się do istniejących warunków.

Rozdział II: Zapowiedź zmian, Budżet na rok 1979, strona 61
Tematy
0

Świat powstał z chaosu. Ale nie z całego - jeszcze go trochę pozostało.

Tematy
0

W rzeczywistości żadne „ja”, nawet najbardziej naiwne, nie jest jednością, lecz bardzo zróżnicowanym światem, małym gwiaździstym niebem, chaosem form, stopni i stanów, dziedzicznych obciążeń i możliwości. Każda jednostka dąży do uznania tego chaosu za jedność i mówi o swoim „ja”, jak gdyby ono było zjawiskiem prostym, zdecydowanie ukształtowanym, jasno nakreślonym; ale jest to złudzenie, właściwe każdemu człowiekowi, nawet najdoskonalszemu, jest – jak się zdaje – pewną koniecznością, postulatem życia, tak jak oddychanie i jedzenie.

Tematy
0

Chaos zawdzięczamy nie tyle głupcom, co mędrcom, którzy przecenili swoje siły.

Tematy
0

Istnieje tylko jedna droga do osiągnięcia pokoju i bezpieczeństwa - utworzenie organizacji ponadnarodowej. Jednostronne zbrojenia jedynie powiększają ogólny chaos i poczucie niepewności, nie zapewniając żadnej skutecznej ochrony.

Tematy
0

Przyszłość jest chaotyczna i niepewna, gdyż chaos i niepewność tkwi w samym człowieku.

Tematy
0

[...] miłość jest chaosem. Ale nie tylko. Tak, gubisz się. Tracisz trzeźwy osąd. Ty. W pojedynkę. [...] Ale kiedy między dwojgiem ludzi rodzi się prawdziwa miłość, to nie są już sami. Tę naukę najtrudniej sobie przyswoić. Że nie są sami. Stwarzają coś nowego, trzeciego...

„Mój Iiif!”, strona 274
Tematy
0

[...] prawdziwa miłość jest zawsze chaotyczna. Gubisz się, tracisz trzeźwy osąd. Nie umiesz się bronić. Im większa miłość, tym większy chaos.

„Mój Iiif!”, strona 271
Tematy
0

Co to jest Chaos? To jest Ład, który zniszczono przy Stworzeniu Świata.

Tematy

Cytaty o chaosie
Opis tematu

Brak dodatkowych informacji o wybranym temacie.