11 cytatów

Cytaty
Teksty o chaosie

Trzeba jeszcze mieć w sobie chaos, aby móc zrodzić tańczącą gwiazdę.

Tematy

[...] osobiście wolałam nawet chaotyczne przeciwdziałanie upadkowi niż płynące z wygodnictwa przystosowanie się do istniejących warunków.

Margaret Thatcher Margaret Thatcher Moje lata na Downing Street
Strona 61 Rozdział II: Zapowiedź zmian Budżet na rok 1979
Tematy

Świat powstał z chaosu. Ale nie z całego - jeszcze go trochę pozostało.

Tematy

W rzeczywistości żadne „ja”, nawet najbardziej naiwne, nie jest jednością, lecz bardzo zróżnicowanym światem, małym gwiaździstym niebem, chaosem form, stopni i stanów, dziedzicznych obciążeń i możliwości. Każda jednostka dąży do uznania tego chaosu za jedność i mówi o swoim „ja”, jak gdyby ono było zjawiskiem prostym, zdecydowanie ukształtowanym, jasno nakreślonym; ale jest to złudzenie, właściwe każdemu człowiekowi, nawet najdoskonalszemu, jest – jak się zdaje – pewną koniecznością, postulatem życia, tak jak oddychanie i jedzenie.

Tematy

Chaos zawdzięczamy nie tyle głupcom, co mędrcom, którzy przecenili swoje siły.

Tematy

Istnieje tylko jedna droga do osiągnięcia pokoju i bezpieczeństwa - utworzenie organizacji ponadnarodowej. Jednostronne zbrojenia jedynie powiększają ogólny chaos i poczucie niepewności, nie zapewniając żadnej skutecznej ochrony.

Tematy

Przyszłość jest chaotyczna i niepewna, gdyż chaos i niepewność tkwi w samym człowieku.

Tematy

[...] miłość jest chaosem. Ale nie tylko. Tak, gubisz się. Tracisz trzeźwy osąd. Ty. W pojedynkę. [...] Ale kiedy między dwojgiem ludzi rodzi się prawdziwa miłość, to nie są już sami. Tę naukę najtrudniej sobie przyswoić. Że nie są sami. Stwarzają coś nowego, trzeciego...

Jonathan Carroll Jonathan Carroll Białe jabłka
Strona 274 „Mój Iiif!”
Tematy

[...] prawdziwa miłość jest zawsze chaotyczna. Gubisz się, tracisz trzeźwy osąd. Nie umiesz się bronić. Im większa miłość, tym większy chaos.

Jonathan Carroll Jonathan Carroll Białe jabłka
Strona 271 „Mój Iiif!”
Tematy

Co to jest Chaos? To jest Ład, który zniszczono przy Stworzeniu Świata.

Tematy

Cytaty o chaosie
Opis tematu

Brak dodatkowych informacji o wybranym temacie.