Cytaty
Teksty o cenach

Kochanek nieśmiały nigdy nie jest szczęśliwy. Ceną szczęścia jest odwaga.

Tematy

[...] działania oparte na kontroli cen i dochodów powinny zostać raz na zawsze zarzucone.

Margaret Thatcher Margaret Thatcher Moje lata na Downing Street
Strona 109 Rozdział IV: Nie wszystko w porządku, Jack Kłopoty z przemysłem
Tematy

[...] liczmy na zapłatę wedle ceny rynkowej, a nie wedle tego, ileśmy się natrudzili nad naszymi dziełami.

[...] według mnie dusza dzisiaj towar jak wszystko. Można ją kupić, sprzedać i ceny nie są wysokie.

Tematy

Jeżeli coś nie ma ceny, nie ma również wartości.

Tematy

Cytaty o cenach
Opis tematu

Cena może dotyczyć m.in. towaru lub usługi.

Według większości teorii ekonomicznych cena równa się wartości danego dobra. Według szkoły austriackiej wartość nie jest wielkością obiektywną i taka równość nigdy nie zachodzi, gdyż wtedy nigdy nie doszłoby do wymiany (każda strona musi bardziej wartościować to co otrzymuje od tego co daje w zamian). Poniżej inne definicje ceny.

Cena – ilość pewnego dobra (najczęściej pieniądza), za przyjęcie której sprzedający jest gotów zrzec się swoich praw do danego dobra, lub też kupujący jest gotów ją kupić, aby do tego dobra nabyć prawa;. Cena – wstępnie ustalona zapłata za określone świadczenia;.