Cytaty
Teksty o całości (9 cytatów)

1

[...] kochać można tylko całkowicie i każdy chce człowieka w całości dla siebie, rodzina, małżonek, ukochany, wszyscy.

Tematy
0

[...] świat ma holistyczną naturę. [...] Pan jest wszędzie, w każdym kamyku [...] każda cząstka, nawet najdrobniejsza, zawiera Całość.

I. Mathieu, Rozdział 2
Tematy
0

Całość jest czymś więcej niż część i czymś więcej niż ich prosta suma.

Tematy
0

Chodzi o całość, a całość jest zawsze bezkształtna.

Tematy
0

[...] nie ma małych i dużych zmian, każdy ludzki gest, także najdrobniejszy przejaw życia trzeba widzieć w kontekście całości, całego człowieka, całego mechanizmu. Wszystko się ze sobą wiąże, wzajemnie na siebie oddziałuje.

Tematy
0

Tak długo będę się przełamywać, aż się stanę całością.

0

Życie ludzkie jest jak księga, w której wielu kart brakuje. Trudno je nazwać całością, a mimo to stanowi cały tom.

Tematy
0

To, co napisałeś, dyktuje ci sens dalszy, dzieło rodzi się nie z ciebie, chciałeś napisać to, a napisało ci się coś zupełnie odmiennego. Części mają skłonność do całości, każda część zmierza do całości po kryjomu, dąży do zaokrąglenia, poszukuje dopełnienia, doprasza się reszty na obraz i podobieństwo swoje.

Rozdział IV: Przedmowa do Filidora dzieckiem podszytego
Tematy
0

Człowiek jest całością, chyba że bliźni postanowią inaczej.

Tematy

Cytaty o całości
Opis tematu

Brak dodatkowych informacji o wybranym temacie.