57 cytatów

Cytaty
Teksty o bólu (57 cytatów)

2

Do pewnej granicy można się świetnie przyzwyczaić do bólu.

1

Ból fizyczny zapominamy natychmiast, ból psychiczny - zapamiętujemy od razu.

1

Niech pociechą dla nas będzie to, iż żaden ból na świecie nie trwa wiecznie. Kończy się cierpienie, pojawia się radość - tak równoważą się nawzajem.

Tematy
1

Każdy ból się zapomina, upokorzenia - żadnego.

Tematy
1

Nic lepszego człowiek nie może zrobić człowiekowi, niż uwolnić go od bólu, i nic gorszego, niż mu ból zadać.

Tematy
0

Dobrze uciec do zmyślonych światów, kiedy przebywanie w prawdziwym boli.

Tajemnicze okno, tajemniczy ogród, Rozdział 21
Tematy
0

Najbardziej bolesną rzeczą w biciu jest zamierzona obraza, jakiej jest ono wyrazem.

Część pierwsza: Moje przeżycia w obozie koncentracyjnym, strona 51
Tematy
0

Dobry związek powinien być dynamiczny. Ponieważ jest bólem i ekstazą, musi się nieustannie odradzać. Ludzie, którzy tego nie rozumieją, skazują na samotność.

Tematy
0

Każda przesada w postępowaniu jest w istocie wyrazem stłumionego kiedyś bólu.

Tematy
0

Ból był mi bardzo na rękę, gdyż oddalał ode mnie bezowocne myśli.

0

Największy ból mogą nam zadać tylko osoby najbardziej kochane. Najgorszy, bo zaczajony, zaskakujący wróg to ten, który jest najbliżej ciebie.

Tematy
0

Gdyby wszystkie góry były książkami, wszystkie jeziora atramentem, wszystkie drzewa piórami, to nie wystarczyłyby one jeszcze do opisania bólu świata.

Tematy

Przejdź do strony
Więcej treści znajdziesz na pozostałych stronach

Cytaty o bólu
Opis tematu

Odczucie bólu wyzwala również każdy supramaksymalny bodziec specyficzny dla danego receptora, np. silny impuls świetlny powoduje ból gałek ocznych, silny bodziec akustyczny powoduje ból lokalizowany w uchu.

W psychologii ból jest uważany za popęd uruchamiający odpowiednie formy zachowania się zwierzęcia, które prowadzą, często przez uczenie się, do usunięcia się spod działania lub do uniknięcia bodźca bólowego. Bólowi towarzyszy pobudzenie układu nerwowego współczulnego (przyspieszenie czynności serca, wzrost ciśnienia tętniczego) i wzmożenie wydzielania niektórych hormonów (np. hormonów kory nadnerczy). Ból ma istotne znaczenie dla rozpoznania i umiejscowienia procesu chorobowego oraz uniknięcia lub zminimalizowania uszkodzenia tkanki.

Niepowodzenie w leczeniu bólu ostrego może w niektórych przypadkach doprowadzić do rozwinięcia się stanu bólu przewlekłego. Przypuszcza się, że ludzie silniej odczuwają ból niż inne zwierzęta, gdyż więzi społeczne są u nich mocniej rozwinięte, w związku z czym dobrą strategią ewolucyjną było sygnalizowanie bólu współplemieńcom.