Cytaty
Teksty o bogactwie

Celem naszego życia nie powinno być posiadanie bogactw, lecz bogactwo bycia.

Tematy

Nie bogactwa czynią człowieka szczęśliwym, ale dobre ich użycie.

Tematy

[...] z kobietami jest jak w piosence [...]. Są zmartwieniem i dla biedaka, i dla bogacza.

Tematy

Nie jest bogatym ten, kto dużo ma, lecz ten, kto dużo daje.

Tematy

Bogacze bywają hojni [...], ale z reguły uznają hojność tylko na własnych warunkach, a w głębi duszy [...] ciągle się boją, że ktoś ukradnie ich prezenty i zje ich tort urodzinowy.

Tematy

[...] milion Polaków [...] podjęło modlitwę. Nie prosili o bogactwa. Nie prosili o przywileje. Słowami pieśni wypowiedzieli trzy proste słowa: „My chcemy Boga”.

[...] a million Polish men, women, and children suddenly raised their voices in a single prayer. [They] did not ask for wealth. They did not ask for privilege. Instead, one million Poles sang three simple words: “We Want God.”

Tematy

Król Francji jest najpotężniejszym monarchą Europy. Nie ma kopalni złota, jak król Hiszpanii, jego sąsiad: ale ma więcej bogactw, bo czerpie je z próżności poddanych, bardziej niewyczerpanej niz wszelkie kopalnie. Zdarzało mu się podejmować lub prowadzić wielkie wojny, mając, za całe środki, sprzedaż zaszczytów i tytułów; i oto, istnym cudem ludzkiej próżności, starczyło tego na opłacanie wojsk, warowanie fortec i uzbrojenie floty.

Monteskiusz Monteskiusz Listy perskie
List XXIV. Rika do Ibbena, w Smyrnie
Tematy

Jeśli mieliśmy stworzyć warunki, by ludzki talent został wykorzystany do zakładania prywatnych firm, będących źródłem bogactwa narodowego, musieliśmy nieodwołalnie zredukować zatrudnienie w sektorze publicznym.

Margaret Thatcher Margaret Thatcher Moje lata na Downing Street
Strona 58 Rozdział II: Zapowiedź zmian Budżet na rok 1979
Tematy

Lepsza jest uboga mądrość, niż głupie bogactwo.

Tematy

Nic bardziej obrzydliwego jak bogactwo bez cnót.

Tematy

„Wszyscy się wzbogacają na różne sposoby, więc i mnie się chciało czym prędzej wzbogacić”. Dokładnie słów nie pamiętam, ale sens taki, że na darmochę, byle prędzej, bez pracy!

Tematy

Kto się chce wzbogacić w rok, po sześciu miesiącach wisi.

Przejdź do strony
Więcej treści znajdziesz na pozostałych stronach

Cytaty o bogactwie
Opis tematu

Bogactwo narodowe to liczba wyprodukowanych dóbr w danym okresie na terytorium danego kraju.

bieda. ekonomia. socjologia.

majątek. Norman Goodman: Wstęp do socjologii.