Cytaty
Teksty o astronomii (1 cytat)

1

Astronomia zrodziła się z przesądów, elokwencja z ambicji, nienawiści, fałszu i pochlebstwa, geometria z chciwości, fizyka z próżnej ciekawości, nawet filozofia moralna z ludzkiej pychy. Tak więc sztuki i nauki zawdzięczają swoje powstanie naszym wadom.

Tematy

Cytaty o astronomii
Opis tematu

Brak dodatkowych informacji o wybranym temacie.