Cytaty
Teksty o aniołach (23 cytaty)

19

Przyjaciele są jak ciche anioły, które podnoszą nas, kiedy nasze skrzydła zapominają, jak latać.

Tematy
1

Jestem przekonany ze anioły nie pogardzaja ludźmi w tym stopniu, co ludzie sobą wzajemnie.

Tematy
1

Ludzie bowiem to anioły bez skrzydeł, i to jest właśnie takie piękne, urodzić się bez skrzydeł i wyhodować je sobie [...].

Tematy
0

Człowiek nie ustępowałby aniołom i nie podlegałby wcale śmierci, gdyby nie słabość wątłej jego woli.

Tematy
0

Tylko upadły, najmilsi, może z upadłym się zmagać, boć trzeba w tej samej przepaści siedzieć, aby wojnę prowadzić, tylko więc anioł upadły upadłego anioła pokonać może, jakaż wielka to prawda, mili moi, jakaż to nauka subtelna, jaka pociecha dla dusz waszych strapionych, jakie światło na zagubionym waszym gościńcu...

0

[...] jeśli skrzydła nie stanowią najistotniejszego elementu odróżniającego krogulca od aeroplanu, tym bardziej nie mogą nim być przy rozpoznawaniu aniołów.

Tematy
0

Diabeł się przebiera za anioła, gdy chce duszę ludzką na zagubę wyprowadzić.

Tematy
0

Anioł nigdy nie upada. Diabeł upada tak nisko, że nigdy się nie podniesie. Człowiek upada i powstaje.

Tematy
0

Gdyby nam jakiś anioł opowiedział coś ze swej filozofii, sądzę, że niektóre zdania brzmiałyby tak, jak dwa razy dwa jest trzynaście.

Tematy
0

Gdyby aniołowie chwycili za pióra, jakąż nudą powiałoby z ich utworów i listów?

Tematy
0

W ostateczności nawet diabeł w swym piekle woli mieć grzeczne i posłuszne aniołki.

Tematy
0

Nigdy nie można oznaczyć z pewnością, gdzie się w kobiecie anioł kończy, a diabeł poczyna.

Tematy

Przejdź do strony
Więcej treści znajdziesz na pozostałych stronach

Cytaty o aniołach
Opis tematu

Brak dodatkowych informacji o wybranym temacie.