Cytaty
Teksty o mądrości (75 cytatów)

0

Trzeba przyznać, że wśród inteligentów także trafiają się wyjątkowo mądrzy ludzie, nie da się temu zaprzeczyć.

Tematy
0

Kobieta musi wyglądać tak mądrze, by jej głupota była miłą niespodzianką.

Tematy
0

Człowiek mądry więcej uczy się od swoich wrogów, niż głupiec od przyjaciół.

Tematy
0

Głupota jest zawsze wystarczająca, mądrość nigdy.

Tematy
0

Jednej woli, jednemu trzeba przedsięwzięciu,

Lepszy jeden wódz głupi niż mądrych dziesięciu.

Tematy
0

Wiedzę możemy zdobywać od innych, ale mądrości musimy nauczyć się sami.

Tematy
0

Różni ludzie, różna mądrość.

Tematy
0

Nie posiadamy takich słów, by móc z durniami mówić o mądrości.

Tematy
0

Pierwszy krok do mądrości - wszystko oskarżać, ostatni - pogodzić się ze wszystkim.

0

Nie wystarczy zdobywać mądrości, trzeba jeszcze z niej korzystać.

Przejdź do strony
Więcej treści znajdziesz na pozostałych stronach

Cytaty o mądrości
Opis tematu

W tym sensie można np. mówić o mądrości nauczyciela, który wykorzystując swoją wiedzę pedagogiczną radzi sobie z kształceniem niesfornego ucznia, czy mądrości szefowej, która w oparciu o posiadaną wiedzę fachową i praktyczną znajomość stosunków międzyludzkich skutecznie zarządza wieloosobowym personelem.

2. W głębszym sensie, często stosowanym w różnych religiach, mądrość oznacza zdolność do działania nacechowanego głębokim, emocjonalnym zaangażowaniem, zwiększającego w długiej perspektywie czasowej nie tylko dobro własne, ale też dobro ogólne. W tym sensie używa się tego terminu w takich zwrotach jak np. mądrość życiowa, czy mądrość rodzicielska.

W obu tych znaczeniach mądrość wymaga nie tylko samej wiedzy, lecz także szeregu predyspozycji psychicznych, ale też duchowych i etycznych, takich jak. umiejętność oceniania spraw z jak najszerszej i możliwie jak najbardziej obiektywnej perspektywy;.