68 cytatów

Cytaty
Teksty o umyśle

Jakże dziwne właściwości ma w sobie wiedza! Wczepia się w umysł, kiedy już raz go pochwyciła, tak jak uparte porosty czepiają się skały.

Tematy

Umysł jest swoim własnym panem i sam potrafi niebem uczynić piekło i piekłem niebo.

Tematy

Nie ufać myślicielom, których umysły wprawia w ruch dopiero cytat.

Se méfier des penseurs dont l'esprit ne fonctionne qu'à partir d'une citation.

Tematy

Głupia stałość jest ulubieńcem ciasnych umysłów.

Tematy

Kształcić tylko umysł człowieka, nie udzielając mu nauk moralnych, to stwarzać zagrożenie społeczne.

Tematy

Ludzie o wielkim umyśle posiadają skłonność do zwięzłego wyrażania się, szybkiego powiedzenia tego, co jest do powiedzenia.

Nie siła umysłu, lecz wiatru uczyniła go tym, czym dziś jest.

Tematy

Szczytem, do którego wznieść się może słaby umysł, to jest zdolność wynajdywania słabostek wielkich ludzi.

Tematy

Sądzę, że niektórzy ludzie, o najwybitniejszych umysłach nie przeczytali nawet połowy tego ani wiedzieli tyle, co niektórzy spośród naszych miernych uczonych. I niejeden z naszych bardzo miernych uczonych mógłby zostać znacznie wybitniejszym człowiekiem, gdyby tak wiele nie przeczytał.

Tematy

Bardziej majestatycznego zastoju umysłu nie zaobserwowano dotychczas.

Przejdź do strony
Więcej treści znajdziesz na pozostałych stronach

Cytaty o umyśle
Opis tematu

Chociaż inne gatunki również przejawiają niektóre z tych funkcji, słowo to jest używane zazwyczaj w związku z człowiekiem.

We współczesnych naukach poznawczych umysł jest zdefiniowany jako ośrodek całej, świadomej i nieświadomej psychiki człowieka i jego myślenia. Według paradygmatu przyrodoznawstwa, umysł jest wynikiem struktury biologicznej, procesów chemicznych zachodzących w naszym mózgu i jego interakcji ze światem zewnętrznym człowieka. Jest tak skomplikowany ze względu na złożoność tych procesów.

Odzwierciedleniem tego podejścia jest tzw. Manifest Kandela zawierający założenia na jakich opiera się współczesna psychiatria. Studiowaniem i modelowaniem własności umysłu zajmuje się psychologia, kognitywistyka i dział informatyki zajmujący się Sztuczną Inteligencją.