91 cytatów

Cytaty
Teksty o nauce (91 cytatów)

0

Zasadniczym źródłem aktualnego konfliktu między sferą religii a sferą nauki jest doktryna osobowego Boga.

Tematy
0

W teorii naukowej nie znajdziemy żadnych praktycznych wskazówek, jak postępować w życiu.

Tematy
0

To, co nazywamy fizyką, obejmuje całą grupę nauk przyrodniczych, które opierają swe teorie na pomiarach i których idee i twierdzenia dają się sformułować za pomocą matematyki.

Tematy
0

To ludzie, a nie podróże statkiem, przyprawiają mnie o chorobę morską. Ale obawiam się, że nauka jeszcze nie znalazła lekarstwa na tę dolegliwość.

Tematy
0

Teoria względności jest teorią czysto naukową i nie ma nic wspólnego z religią.

Tematy
0

Przez wieki [...] Niemców zmuszano do ciężkiej pracy i do uczenia się wielu rzeczy, wpajając im jednocześnie ślepe posłuszeństwo, wojskową dyscyplinę i brutalność.

Tematy
0

Polepszenie warunków panujących na świecie nie zależy bezpośrednio od wiedzy naukowej, lecz od wprowadzenia w życie odwiecznych ideałów ludzkości.

Tematy
0

Podzielam pogląd Schopenhauera, że jedynym z najsilniejszych motywów, jakie przywodzą ludzi do nauki i sztuki, jest chęć ucieczki od bolesnej brutalności codziennego życia i od beznadziejnej udręki codziennych pragnień. [...] Umysły bardziej subtelnie dążą do tego, by uciec z osobistego życia w świat obiektywnych doznań i myśli.

Tematy
0

Podobnie jak w innych dziedzinach, w nauce powinno się ułatwić start kobietom. Proszę mi jednak nie brać za złe, że podchodzę do możliwych skutków tego posunięcia z pewną dozą sceptycyzmu. Chodzi mi o pewne przeszkody właściwe konstrukcji kobiety, które musimy uważać za ukształtowane przez naturę, a które nie pozwalają nam oczekiwać od kobiet równie wiele, co od mężczyzn.

Tematy
0

Po osiągnięciu pewnego poziomu sprawności technicznej nauka i sztuka upodabniają się do siebie pod względem postaci, estetyki i cech plastycznych. Najwybitniejsi uczeni są zarazem wielkimi artystami.

Tematy
0

Odpowiedzialność spada na tych, którzy robią użytek z nowych narzędzi, a nie na tych, którzy przyczyniają się do postępu nauki, zatem na polityków, a nie uczonych.

Tematy
0

Oczywiste jest, że poza Rosją nie ceni się Lenina i Engelsa jako ludzi myślących naukowo i nikt nie jest nawet zainteresowany tym, by wykazywać fałszywość ich teorii. Niewykluczone, że w Rosji jest tak samo, tylko nikt nie śmie tego głośno powiedzieć.

Tematy
0

Nie wierzę w osobowego Boga i zawsze otwarcie się do tego przyznawałem. Gdybym musiał jednak znaleźć w sobie coś, co miałoby aspekt religijny, to byłaby to bezgraniczna fascynacja strukturą świata, jaką ukazuje nam nauka.

Tematy

Przejdź do strony
Więcej treści znajdziesz na pozostałych stronach

Cytaty o nauce
Opis tematu

Nauka nie jest jedynie wiedzą naukową.

Dlatego pełne zrozumienie czym jest nauka, wymaga uwzględnienia aż siedmiu jej aspektów, w których może być ujmowana. Nauka to. Pewien gatunek wiedzy, to znaczy „wiedza naukowa”, różniąca się od wiedzy potocznej i innych gatunków wiedzy ludzkiej.

Pewien rodzaj działalności: „działalność naukowo-badawcza”. Działalność ta nazywana jest często „praktyką naukową”, której rezultatem jest właśnie wiedza naukowa.