Cytaty
Teksty o książkach (81 cytatów)

0

Gdzie się pali książki, dojdzie w końcu do palenia ludzi.

0

Książki - okręty myśli żeglujące po oceanach czasu i troskliwie niosące swój drogocenny ładunek z pokolenia w pokolenie.

Tematy
0

Książka - nierozdzielny towarzysz, przyjaciel bez interesu, domownik bez naprzykrzania.

Tematy
0

Trudniej jest dzień dobrze przeżyć, aniżeli spisać księgę.

Tematy
0

Kalendarz i brewiarz są to najważniejsze książki dla człowieka.

Tematy
0

Czytanie książki jest, przynajmniej dla mnie, jak podróż po świecie drugiego człowieka. Jeżeli książka jest dobra, czytelnik czuje się w niej jak u siebie, a jednocześnie intryguje go, co mu się tam przydarzy, co znajdzie za następnym zakrętem.

Część druga, Rozdział IV
Tematy
0

Aforyzmu o książce nie potrafię niestety wymyślić. Książki kupuję, zbieram, czytam, nawet je piszę – i zanadto kocham, aby zbywać je aforyzmami.

Tematy
0

Kto ma najmniejsze choćby o mnie pojęcie, odgadnie, że przeżyłem więcej niż jakikolwiek inny człowiek. Świadectwo zapisane jest nawet w moich książkach: linijka za linijką są one książkami przeżytymi z woli życia.

Tematy
0

Wolność nauczania i wyrażania opinii w książkach i prasie stanowi podstawę zdrowego i naturalnego rozwoju każdego społeczeństwa.

Tematy
0

To, co mam do powiedzenia o tej książce, znajduje się w niej samej.

0

Fakty nie są najważniejsze. Zresztą, aby je poznać, nie trzeba studiować na uczelni - można się ich nauczyć z książek. Istota kształcenia w szkole wyższej nie polega zatem na wpajaniu wiedzy faktograficznej, lecz na ćwiczeniu umysłu w dochodzeniu do tego, czego nie da się znaleźć w podręcznikach.

Tematy
0

Człowiek zajmujący się nauką nigdy nie zrozumie, dlaczego miałby wierzyć w pewne opinie tylko dlatego, że znajdują się one w jakiejś książce. [...] Nigdy również nie uzna swych własnych wyników za prawdę ostateczną.

Tematy

Przejdź do strony
Więcej treści znajdziesz na pozostałych stronach

Cytaty o książkach
Opis tematu

Dzisiejsza postać książki wywodzi się od kodeksu, czyli kartek połączonych grzbietem, które wraz z upowszechnieniem pergaminu zastąpiły poprzednią formę dokumentu piśmienniczego, czyli zwój.

Za książkę uważa się. wydawnictwo zwarte – przeciwieństwo czasopisma, może to być duży utwór literacki, zbiór mniejszych utworów, leksykon, podręcznik, poradnik, praca naukowa, dokument lub zbiór dokumentów, album, atlas itp. wydawnictwo dziełowe – przeciwieństwo akcydensu.

utwór prozatorski, synonim powieści – utwór obszerniejszy niż opowiadanie, nowela czy esej. zbiór mniejszych utworów prozatorskich, o określonej myśli przewodniej i wspólnej kompozycji, powiązanych w całość redakcyjną, także zbiór myśli, zapisków, notatek, artykułów.