1287 cytatów

Cytaty
Teksty o życiu (1287 cytatów)

3

Życie jest jak butelka dobrego wina. Niektórzy zadowalają się czytaniem etykiety na opakowaniu, inni wolą spróbować jego zawartość.

Tematy
3

Pracując dla samych dóbr materialnych, budujemy sobie więzienie. Zamykamy się w samotni ze złotem rozsypującym się w palcach, które nie daje nam nic, dla czego warto żyć.

Tematy
3

Śmierć jest przecinkiem w zdaniu twego życia.

Tematy
3

W życiu nie ma prób, od razu zaczyna się przedstawienie.

3

Czy to nie smutne, że większość ludzi musi zachorować, by zdać sobie sprawę z cudowności życia?

Tematy
3

Opcja: zaprzyjaźnij się z samym sobą jest idealna, a właściwie jedyna, żeby nie czuć się megasamotnym w życiu.

3

[...] życie tylko wtedy ma sens, kiedy się je przemienia po trochu w coś, co jest poza nami.

Tematy
2

„Nie dość, że życie jest wąską kładką nad bezdenną przepaścią [...], którą musimy przejść z zawiązanymi oczyma. Nie. Nie dość tego. Czasami jeszcze dostajemy szturchańca”.

Policjant biblioteczny, Rozdział pierwszy – Zastępstwo
Tematy
2

Tylko ci, którzy nauczyli się potęgi szczerego i bezinteresownego wkładu w życie innych, doświadczają największej radości życia – prawdziwego poczucia spełnienia.

Solamente chi ha imparato il potere di un aiuto sincero e disinteressato prova la gioia più profonda della vita: il vero appagamento.

Tematy
2

Życie jest warsztatem hierarchii. Tylko śmierć jest demokratą.

Tematy
2

Starałem się tak żyć, abym w godzinie śmierci mógł się raczej cieszyć, niż lękać.

Tematy
2

Światowe życie zamracza bardziej niż grappa na czczo.

do kardynałów

Tematy
2

W wielkim cierpieniu człowiek zamyka się w sobie jak ostryga; otwierając mu serce przemocą, pozbawiłoby się go życia.

Tematy

Przejdź do strony
Więcej treści znajdziesz na pozostałych stronach

Cytaty o życiu
Opis tematu

zespół procesów życiowych – swoistych, wysoko zorganizowanych funkcjonalnie (w cykle i sieci), przemian fizycznych i reakcji chemicznych, zachodzących w otwartych termodynamicznie, wyodrębnionych z otoczenia układach fizycznych (zawierających zawsze kwasy nukleinowe i białka, według stanu współczesnej wiedzy), zbudowanych morfologicznie (o hierarchicznej strukturze), składających się z jednej lub wielu komórek (organizmach, osobnikach) oraz swoistych zjawisk biologicznych, zachodzących z udziałem tych organizmów – istniejący na Ziemi, a być może też na innych planetach.

właściwość pewnych układów fizycznych (→ organizmów), w których zachodzą procesy życiowe. W ciągu całej historii powstało wiele teorii odwołujących się do życia, m.in. materializm, hilemorfizm i witalizm. Mimo to, zdefiniowanie życia również współcześnie jest problemem dla naukowców i filozofów. Najmniejszą jednostką życia jest organizm. Organizmy mogą składać się z jednej lub więcej komórek, przechodzą metabolizm, utrzymują homeostazę, mogą rosnąć, reagują na bodźce, rozmnażają się (płciowo lub bezpłciowo), oraz, drogą ewolucji, dopasowują się do otaczającego ich środowiska w ciągu kolejnych pokoleń.

W biosferze Ziemi można znaleźć wiele różnorodnych organizmów, których życie opiera się na węglu oraz wodzie. Organizmy dzielą się m.in. na rośliny, zwierzęta, grzyby, protisty, archeony i bakterie.