91 cytatów

Cytaty
Teksty o nauce (91 cytatów)

0

Mnie się zdaje, że człowiek nigdy się dość nie nauczy [...].

0

Nie mogę siebie nazwać wiedzącym. Byłem poszukującym i jestem nim dotąd, nie szukam już jednak w gwiazdach i księgach, zaczynam bowiem słyszeć nauki, którymi szemrze we mnie własna krew.

Tematy
0

Naukę i technikę można uważać za kontynuatorki magii.

0

Jeśli nauka potępia i ośmiesza podejście animistyczne, to dzieje sie tak między innymi dlatego, że nauka wywodzi się z dążenia do panowania nad światem, jest ona kontynuatorką magii.

Tematy
0

Minęły czasy szczęśliwej prostoty,

trzeba się uczyć, upłynął wiek złoty.

Tematy
0

I śmiech niekiedy może być nauką,

Kiedy się z przywar, nie z osób natrząsa.

Tematy
0

Na wykształcenie powinno składać się żywe życie, a nie martwa nauka.

Tematy
0

To tylko dzieło czegoś jest warte, z którego człowiek może się poprawić i mądrości nauczyć.

Tematy
0

Nie myślcie, aby urząd przez się zły był i nauka przez się zła była, ale je ludzie zepsuli.

Tematy
0

Nauką i pieniędzmi drudzy Cię wzbogacą, mądrość musisz sam z siebie własną dobyć pracą.

Tematy
0

Grzeczność nie jest nauką ani łatwą, ani miłą.

Tematy
0

Ale i tej sztuki trzeba się nauczyć: mieć skorupę, piękny pozór i mądrą ślepotę!

Tematy

Przejdź do strony
Więcej treści znajdziesz na pozostałych stronach

Cytaty o nauce
Opis tematu

Nauka nie jest jedynie wiedzą naukową.

Dlatego pełne zrozumienie czym jest nauka, wymaga uwzględnienia aż siedmiu jej aspektów, w których może być ujmowana. Nauka to. Pewien gatunek wiedzy, to znaczy „wiedza naukowa”, różniąca się od wiedzy potocznej i innych gatunków wiedzy ludzkiej.

Pewien rodzaj działalności: „działalność naukowo-badawcza”. Działalność ta nazywana jest często „praktyką naukową”, której rezultatem jest właśnie wiedza naukowa.