Cytaty
Teksty o umyśle (72 cytaty)

0

[...] wszystko, co powstaje w umyśle mężczyzny czy kobiety, jest fikcją. Tak zwana prawda to udogodnienie i luksus, których wszyscy poszukujemy.

Tematy
0

[...] umysł ludzki daje się pompować tylko do pewnych granic.

Tematy
0

[...] do jakich absurdów dojść może umysł ludzki, kiedy nadmierna potęga rozumu skoncentrowana zostanie na zbyt małej przestrzeni.

Tematy
0

Umysł nie jest książką, którą można otworzyć i przeczytać w wolnym czasie.

0

Wszystkie wysiłki umysłu ludzkiego nie są w stanie wyczerpać istoty zwykłej muchy.

0

Kiedy umysł jest uległy i plastyczny jak bezmiar oceanu, chętnie, jak on, przybiera kształt swego otoczenia.

Rozdział V, strona 105
Tematy
0

Surrealizm to czysty automatyzm psychiczny, który ma służyć do wyrażenia bądź w słowie, bądź w piśmie, bądź innym sposobem, rzeczywistego funkcjonowania myśli. Dyktowanie myśli wolne od wszelkiej kontroli umysłu, poza wszelkimi względami estetycznymi czy moralnymi.

Tematy
0

Nie ma nic równie nieobecnego, jak przytomność umysłu.

0

To, w co człowiek wierzy, jak i to, w co wątpi, jest równie znamienne dla siły jego umysłu.

Tematy
0

Narkotyki to zakład z twoim umysłem.

Tematy
0

Wiedza o tym, że w przeciągu tygodnia ma się spaść z rusztowania, znakomicie koncentruje umysł człowieka.

Tematy
0

[...] sedno nauki języka tkwi w pokonywaniu trudności. Przezwyciężenie ich daje [...] poczucie godności i dyscypliny umysłowej.

Rozdział 1, strona 28
Tematy
0

[...] znalezienie się tam, gdzie się być pragnęło, umysłom o skłonnościach do refleksyji zawsze daje do myślenia.

Tematy

Przejdź do strony
Więcej treści znajdziesz na pozostałych stronach

Cytaty o umyśle
Opis tematu

Chociaż inne gatunki również przejawiają niektóre z tych funkcji, słowo to jest używane zazwyczaj w związku z człowiekiem.

We współczesnych naukach poznawczych umysł jest zdefiniowany jako ośrodek całej, świadomej i nieświadomej psychiki człowieka i jego myślenia. Według paradygmatu przyrodoznawstwa, umysł jest wynikiem struktury biologicznej, procesów chemicznych zachodzących w naszym mózgu i jego interakcji ze światem zewnętrznym człowieka. Jest tak skomplikowany ze względu na złożoność tych procesów.

Odzwierciedleniem tego podejścia jest tzw. Manifest Kandela zawierający założenia na jakich opiera się współczesna psychiatria. Studiowaniem i modelowaniem własności umysłu zajmuje się psychologia, kognitywistyka i dział informatyki zajmujący się Sztuczną Inteligencją.