Cytaty
Teksty o strachu (93 cytaty)

0

Filozofowanie jest tylko jedną z postaci strachu i prowadzi jedynie do tchórzliwych pozorów.

Tematy
0

Są mężczyźni, którzy żenią się jedynie dlatego, że się boją sami spać.

Tematy
0

Ciężko bać się samemu. Całkiem strasznie.

Langoliery, Rozdział siódmy
Tematy
0

Nieśmiertelność to koncepcja [...]. Jeśli potraktujesz śmiertelność jako byt – nie śmierć, ale jej przeczucie i strach przed nią – wtedy nieśmiertelność jest brakiem takiego strachu.

Tematy
0

Proszę zajrzeć w siebie. Musi się pan dowiedzieć, kim jest, a to oznacza zazwyczaj odkrycie, czego się pan najbardziej boi. [...] Pański prawdziwy strach jest jak fretka nurkująca w ciemne tunele psychiki, drżąca ze strachu, że ktoś ją odkryje.

Tematy
0

Zmagałem się ze śmiercią. A jest to najmniej pasjonujący pojedynek, jaki można sobie wyobrazić. Odbywa się w nieuchwytnej szarości: nic pod nogami, nic wokoło, nie ma widzów, chrzęstu oręża, chwały, nie ma wielkiej woli zwycięstwa, wielkiego strachu przed porażką, tylko niezdrowa atmosfera letniego sceptycyzmu, z maleńką wiarą we własne prawa i mniejszą jeszcze w prawa przeciwnika.

Część III, strona 92

I have wrestled with death. It is the most unexciting contest you can imagine. It takes place in an impalpable grayness, with nothing underfoot, with nothing around, without spectators, without clamor, without glory, without the great desire of victory, without the great fear of defeat, in a sickly atmosphere of tepid skepticism, without much belief in your own right, and still less in that of your adversary.

Ho lottato con la morte. È la contesa meno eccitante che immaginar si possa. Ha luogo in un grigiore impalpabile dove non s'ha più nulla sotto i piedi, nulla tutt'attorno; senza spettatori, senza clamori, senza glorie; senza un gran desiderio di vincere e senza gran paura della sconfitta, in un'atmosfera malaticcia di scetticismo tepido, senza una gran fede nel proprio diritto, e ancor meno in quello dell'avversario.

Tematy
0

Nie ma takiego strachu, który wygra z głodem, żadna cierpliwość go nie zmoże [...].

Część II, strona 55

No fear can stand up to hunger, no patience can wear it out, [...].

Tematy
0

Bogacze bywają hojni [...], ale z reguły uznają hojność tylko na własnych warunkach, a w głębi duszy [...] ciągle się boją, że ktoś ukradnie ich prezenty i zje ich tort urodzinowy.

Det. em., Rozdział 10
Tematy
0

Kiedy zostajesz rodzicem, strach staje się twoim nieodłącznym towarzyszem. I nigdy cię nie opuszcza.

Tematy
0

[...] doświadczenie nauczyło mnie, by bardziej bać się pochlebstw niż gróźb [...].

2. Co opowiedział Rómulo Przystojniak, strona 19
Tematy
0

[...] w różnym stopniu boimy się śmierci, ale odnoszę wrażenie, że lęk, iż się nie żyło w pełni, wydaje się jeszcze silniejszy.

Tematy
0

Z pewnością mam 1555 wad jako dyrektor instytutu, ale nikt nie może powiedzieć, że się mnie boi. Mojego ojca nikt się nie bał, albowiem nie budował autorytetu na strachu. Jestem zadeklarowanym antyrygorystą. Zawsze taki byłem, nie przeżyłem metamorfozy, gdy zostałem dziadkiem.

Tematy

Przejdź do strony
Więcej treści znajdziesz na pozostałych stronach

Cytaty o strachu
Opis tematu

Psychopatologia odróżnia strach od lęku, którego obiekt jest zawsze irracjonalny.

Strach nie wiąże się z odczuwaniem sytuacji jako niebezpiecznej, ale źródło tej reakcji stanowi aktualny, określony stan organizmu. Szybko wygasa jeżeli po wystąpieniu bodźca, który go wywołał, nie ma przykrych skutków jego działania. Wtedy reakcja zanika, a organizm przystosowuje się do zaistniałej sytuacji.

W sytuacji, kiedy szkodliwe działanie bodźca trwa, przeżycie strachu rozwija się i nasila. W przypadku bardzo silnego strachu jako element przygotowania do ucieczki może nastąpić nieświadome wypróżnienie.