Cytaty
Teksty o możliwościach (17 cytatów)

0

Wszystko już ponoć było... Ale to jedynie dowodzi, że drugie wszystko jest jeszcze możliwe.

0

W rzeczywistości żadne „ja”, nawet najbardziej naiwne, nie jest jednością, lecz bardzo zróżnicowanym światem, małym gwiaździstym niebem, chaosem form, stopni i stanów, dziedzicznych obciążeń i możliwości. Każda jednostka dąży do uznania tego chaosu za jedność i mówi o swoim „ja”, jak gdyby ono było zjawiskiem prostym, zdecydowanie ukształtowanym, jasno nakreślonym; ale jest to złudzenie, właściwe każdemu człowiekowi, nawet najdoskonalszemu, jest – jak się zdaje – pewną koniecznością, postulatem życia, tak jak oddychanie i jedzenie.

Tematy
0

Szczęśliwi ludzie to tacy, którzy nie są świadomi lepszych i większych możliwości, żyją we własnych światach odpowiednio skrojonych do ich predyspozycji.

Tematy
0

Możliwości są bardziej przerażające niż rzeczywistość.

Tematy

Przejdź do strony
Więcej treści znajdziesz na pozostałych stronach

Cytaty o możliwościach
Opis tematu

Brak dodatkowych informacji o wybranym temacie.