Witold Pilecki
Wynik 0 / 5 na podstawie 0 ocen.

Brak portretu

Informacje o autorze
Witold Pilecki

Urodził się w Ołońcu – mieście w północno-zachodniej Rosji, na terenie wchodzącej w skład tego państwa Karelii. Pochodził z rodziny szlacheckiej pieczętującej się herbem Leliwa. Jego dziadek, Józef Pilecki, siedem lat spędził na zesłaniu na Syberii za udział w powstaniu styczniowym. Ojciec Witolda, Julian Pilecki po ukończeniu studiów w Instytucie Leśnym w Petersburgu, przyjął posadę leśnika w Karelii, co było spowodowane represjami wobec Polaków na terenach wcielonych do Imperium Rosyjskiego. Nie mogli oni obejmować posad odpowiadających ich wykształceniu. Po wstąpieniu w związek małżeński z Ludwiką Osiecimską zamieszkali w Ołońcu.

Nowo dodane książki
Witold Pilecki (brak książek)

Nikt jeszcze nie dodał
książki tego autora

Nowo dodane cytaty
Witold Pilecki

2

Starałem się tak żyć, abym w godzinie śmierci mógł się raczej cieszyć, niż lękać.

Tematy
0

Znalazłem w sobie radość wynikającą ze świadomości, że chcę walczyć.

Tematy