William Ockham
Wynik 0 / 5 na podstawie 0 ocen.

Brak portretu

Informacje o autorze
William Ockham

Urodzony około 1285 roku w angielskiej wiosce Ockham. W 1318 roku ukończył studia w Oksfordzie, a następnie pozostał tam jako wykładowca. Oskarżony o herezję został wezwany na dwór papieża Jana XXII, udało mu się zbiec, skąd udał się pod kuratelę cesarza Ludwika IV Bawarskiego, następnie został ekskomunikowany. Zajmował się głównie teorią poznania. Jego zwolenników nazywa się ockhamistami. Zajmując się problemami twierdzeń dotyczących rachunku zdań, dał pierwowzór prawom de Morgana.

Nowo dodane książki
William Ockham (brak książek)

Nikt jeszcze nie dodał
książki tego autora

Nowo dodane cytaty
William Ockham

0

Istnień nie należy mnożyć ponad potrzebę.
Non sunt multiplicanda entia sine necessitate. (łac.)