Novalis

Novalis

Wynik 0 / 5 na podstawie 0 ocen.

Pochodził z głęboko religijnej protestanckiej rodziny; jego ojciec był dyrektorem saliny.

W wieku 10 lat został oddany do szkoły religijnej, z której szybko odszedł, nie mogąc dostosować się do panujących tam rygorów. Jeszcze przed studiami zetknął się, głównie za sprawą swojego wuja, z kulturą francuską i ideami racjonalizmu. W latach 1790-1791 studiował prawo na uniwersytecie w Jenie (gdzie poznał Schillera).

Studia ukończył z wynikiem celującym w Wittenberdze w 1793. W tym samym czasie studiował także w Lipsku.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Novalis

Uczniowie z Sais