Adam Mickiewicz
Wynik 5 / 5 na podstawie 1 oceny.

Informacje o autorze
Adam Mickiewicz

Obok Juliusza Słowackiego i Zygmunta Krasińskiego uważany za największego poetę polskiego romantyzmu (grono tzw. Trzech Wieszczów) oraz literatury polskiej, a nawet za jednego z największych na skalę europejską. Określany też przez innych, jako poeta przeobrażeń oraz bard słowiański. Członek założyciel Towarzystwa Filomatycznego, mesjanista związany z Kołem Sprawy Bożej Andrzeja Towiańskiego. Jeden z najwybitniejszych twórców dramatu romantycznego w Polsce, zarówno w ojczyźnie, jak i w zachodniej Europie porównywany do Byrona i Goethego. W okresie pobytu w Paryżu był wykładowcą literatury słowiańskiej w Collège de France. Znany przede wszystkim jako autor ballad, powieści poetyckich, dramatu Dziady oraz epopei narodowej Pan Tadeusz uznawanej za ostatni wielki epos kultury szlacheckiej w Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Nowo dodane książki
Adam Mickiewicz (7 książek)

Na powyższej półce znajdziesz nowo dodane książki, których autorem jest Adam Mickiewicz.

Zobacz wszystkie książki.

Nowo dodane cytaty
Adam Mickiewicz

0

Żadne żaby nie grają tak pięknie jak polskie.

Księga VIII, Zajazd, wers 581
Tematy
0

Polak, chociaż stąd między narodami słynny,
Że bardziej niźli życie kocha kraj rodzinny...

Księga X, Emigracja, Jacek, wersy: 239, 240
Tematy